Številka objave na Portalu javnih naročil Naslov javnega naročila Datum pošiljanja v objavo Portalu javnih naročil Rok za prejem ponudbe Razpisna dokumentacija Povezava na portal eNaročanje
JN006837/2018-B01 - POPRAVEK Izdelava, vzdrževanje in nadgradnje informacijskega sistema z oznako GOZD-PDJ - POPRAVEK Z DNE 11.10.2018 11.10.2018 30.10.2018 do 09:00 ure
JN006837/2018-B01 Izdelava, vzdrževanje in nadgradnje informacijskega sistema z oznako GOZD-PDJ 28.09.2018 30.10.2018 do 09:00 ure
JN006795/2018-W01 Izdelava projektne dokumentacije za gradnjo poslovne stavbe SiDG v Kočevju 1.10.2018 17.10.2018 do 09:00 ure
JN006595/2018-B01 Dobava lahkih gospodarskih vozil s štirikolesnim pogonom z oznako AVT_1 2018 18.09.2018 19.10.2018 do 09:00 ure
JN006438 /2018-B01 Servisiranje gozdarske mehanizacije 14.09.2018 17.10.2018 do 10:00 ure
JN004502/2018-W01 Dobava mobilnih terminalov s tiskalniki 03.07.2018 20.7.2018 do 09:00 ure
JN004064/2018-W01 Izdelava razvojne naloge: podlage za vzpostavitev sistema določanja normativov gozdarskih del družbe SiDG 19.06.2018 28.6.2018 do 09:00 ure
JN003681/2018-K01 - POPRAVEK Dobava terenskih vozil s štirikolesnim pogonom - POPRAVEK 27.06.2018 6.7.2018 do 10:00 ure
JN003681/2018-B01 Dobava terenskih vozil s štirikolesnim pogonom 01.06.2018 6.7.2018 do 10:00 ure
JN001494/2018-B01 Sečnja in spravilo lesa po vetrolomu 12.03.2018 26.03.2018 do 9. ure
JN001090/2018-B01 Sečnja in spravilo lesa po vetrolomu 22.02.2018 12.03.2018 do 9. ure
JN001008/2018-W01 Servisiranje gozdarske mehanizacije 21.02.2018 01.03.2018 do 10. ure
JN006409/2017-W01 Nadgradnja aplikacije Merilec in nakup mobilnih terminalov 30.6.2017 17.7.2017 do 10. ure
JN000349/2018-B01 Dobava gozdarske mehanizacije 19.01.2018 26.2.2018 do 10.00 ure
JN006569/2017-W01 Dobava 10 terenskih vozil s štirikolesnim pogonom 6.7.2017 25.7.2017 do 10. ure
JN008118/2017-B01 Javno naročilo za "najem storitve hibridnega oblačnega informacijskega okolja" 12.9.2017 18.10.2017 do 10. ure /
JN008352/2017-W01 Računalniška oprema 22.9.2017 10.10.2017 do 10. ure /
JN006569/2017-W01 Dobava 10 terenskih vozil s štirikolesnim pogonom 6.7.2017 25.7.2017 do 10. ure
JN006409/2017-W01 Nadgradnja aplikacije Merilec in nakup mobilnih terminalov 30.6.2017 17.7.2017 do 10. ure
JN006084/2017-W01 Poslovni najem okoljsko manj obremenjujočih vozil po sklopih 19.6.2017 4.7.2017 do 10. ure /
JN005431/2017-W01 Revizija računovodskih izkazov za leta 2017, 2018 in 2019 29.5.2017 15.6.2017 do 10. ure /
JN007893/2016-B01 PRE 2017 - Prevoz gozdno lesnih sortimentov iz gozdov, ki so last Republike Slovenije, za obdobje od sklenitve sporazuma do 31.12.2018 14.12.2016 18.1. 2017 do 8.00 ure
JN007668/2016-B01 Javno naročilo GOJ 2017 za storitve gojitvenih, varstvenih, in drugih del, ki so potrebna za zagotavljanje socialnih in ekoloških funkcij v gozdovih, ki so last Republike Slovenije 2.12.2016 6.1. 2017 ob 8.00 uri
JN007434/2016-C01 - POPRAVEK! Javno naročilo SEC 2017 za storitve sečnje in spravila lesa v gozdovih, ki so last Republike Slovenije - POPRAVEK! 16.12.2016 23.12. 2016 ob 8.00 uri  
JN007434/2016-C01 Javno naročilo SEC 2017 za storitve sečnje in spravila lesa v gozdovih, ki so last Republike Slovenije 22.11.2016 23.12. 2016 ob 8.00 uri
JN007507/2016-B01 - POPRAVEK! Javno naročilo GRA 2017 za storitve gradenj in vzdrževanja v gozdovih, ki so last Republike Slovenije - POPRAVEK! 6.12.2016    
JN007507/2016-B01 Javno naročilo GRA 2017 za storitve gradenj in vzdrževanja v gozdovih, ki so last Republike Slovenije 28.11.2016  12.12. 2016 ob 8:00 uri
JN002766/2016-W01 Dobava kladiva in ploščic za označevanje hlodovine 17.6.206  24.6. 2016 ob 9:00 /
JN002764/2016-W01 Dobava osebne varovalne opreme 17.6.2016 29.6. 2016 ob 9:00 /
JN002711/2016-W01 Računalniška oprema in oprema za slikovno obdelavo 16.6.2016 22.6. 2016 ob 9:00 /
JN002163/2016-B01 Nakup mobilnih terminalov 2.6. 2016 20.6. 2016 ob 9:00 /
V_10/2016/S Informacijski sistem za podporo upravljanja z gozdovi in gozdno lesnimi sortimenti iz gozdov, ki so v lasti Republike Slovenije - aplikacija GOZDAR 29.3. 2016 5.5. 2016 ob 8:00 /
V_09/2016/S Prevoz gozdno lesnih sortimentov iz gozdov, ki so v lasti Republike Slovenije za obdobje od sklenitve sporazuma do 31.12.2016 29.3. 2016 5.5. 2016 ob 8:00 /
V_08/2016/S Gradnja in vzdrževanje gozdne infrastrukture, razen vzdrževanja gozdnih cest, v gozdovih, ki so last Republike Slovenije« za obdobje od sklenitve sporazuma do 31.12.2016 29.3.2016 5.5. 2016 ob 8:00 /
V_07/2016/S Gojitvena in varstvena dela ter vsa druga dela, ki so potrebna za zagotavljanje socialnih in ekoloških funkcij v gozdovih, ki so last Republike Slovenije« za obdobje od sklenitve sporazuma do 31.12.2016 29.3.2016 5.5. 2016 ob 8:00 /
V_06/2016/S Sečnja in spravilo lesa v gozdovih, ki so last Republike Slovenije« za obdobje od sklenitve sporazuma do 31.12.2016 29.3.2016 5.5. 2016 ob 8:00 /

 

 

Pišite nam