Kočevje, 24. januar 2018 – Družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o. (SiDG) vse zainteresirane kupce poziva k sodelovanju na letošnji prvi javni dražbi za prodajo lesa iz državnih gozdov. 

Družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o., obvešča vso zainteresirano javnost, da na podlagi Pravil družbe Slovenski državni gozdov, d.o.o., o načinu in merilih za prodajo gozdnih lesnih sortimentov, ki jih je dne 27. 7. 2017 sprejela Vlada Republike Slovenije kot skupščina družbe SiDG, ter njihovih sprememb in dopolnitev, objavlja poziv ponudnikom za sodelovanje na Javni dražbi za prodajo lesa iz državnih gozdov.

Javna dražba za prodajo hlodovine lesa iglavcev bo potekala v sredo, 31. 1. 2018 s pričetkom ob 10.00 uri, v poslovnih prostorih družbe Slovenski državni gozdovi, d.o.o., na naslovu: Rožna ulica 39, 1330 Kočevje.

Predmet javne dražbe so gozdno lesni sortimenti – hlodovina iglavcev (smreke in jelke) v skupni izmeri 1.009,49 m3, in ki se nahajajo na lokaciji:

- Sklop 1 »skladišče pri gradu Snežnik, Stari trg pri Ložu - skladišče gozdno lesnih sortimentov« v skupni izmeri 500,85 m3,

- Sklop 2 »skladišče pri gradu Snežnik, Stari trg pri Ložu - skladišče gozdno lesnih sortimentov« v skupni izmeri 508,64 m3.

Razpisna dokumentacija dražbe z vsemi pogoji za sodelovanje na dražbi in informacijami o njej, je objavljena v menuju o javnih dražbah, zapadle javne dražbe pa najdete v arhivu.