Kočevje, 10. maj 2018 – Družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o. (SiDG) vse zainteresirane kupce poziva k sodelovanju na letošnji deseti javni dražbi za prodajo lesa iz državnih gozdov.

Družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o., obvešča vso zainteresirano javnost, da na podlagi Pravil družbe Slovenski državni gozdov, d.o.o., o načinu in merilih za prodajo gozdnih lesnih sortimentov, ki jih je dne 27. 7. 2017 sprejela Vlada Republike Slovenije kot skupščina družbe SiDG, ter njihovih sprememb in dopolnitev, objavlja poziv ponudnikom za sodelovanje na Javni dražbi za prodajo lesa iz državnih gozdov.

Javna dražba za prodajo oblovine iglavcev bo potekala v četrtek, 17.05. 2018 s pričetkom ob 10.00 uri, v poslovnih prostorih družbe Slovenski državni gozdovi, d.o.o., na naslovu: Rožna ulica 39, 1330 Kočevje.

 

Predmet javne dražbe so gozdno lesni sortimenti:

SKLOP 1: Ostala oblovina iglavcev (brusni les smreka, jelka) v skupni izmeri 453,35 m3, in ki se nahaja na lokaciji- skladišče v Polomu v PE Kočevje - skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS); Priloga JD;

SKLOP 2: Hlodovina iglavcev (smreka in jelka) v skupni izmeri 424,38 m3, in ki se nahaja na lokaciji- skladišče v Polomu v PE Kočevje - skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS); Priloga JD;

SKLOP 3: Ostala oblovina iglavcev (brusni les smreka, jelka) v skupni izmeri 503,21 m3, in ki se nahaja na lokaciji- skladišču v Mali gori v PE Kočevje - skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS); Priloga JD;

SKLOP 4: Hlodovina iglavcev (smreka in jelka) v skupni izmeri 522,62 m3 in ki se nahaja na lokaciji- skladišče v Mali gori v PE Kočevje - skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS); Priloga JD;

SKLOP 5: Hlodovina iglavcev (smreka in jelka) v skupni izmeri 313,28 m3 in ki se nahaja na lokaciji- skladišče Radlje ob Dravi v PE Maribor - skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS); Priloga JD;

SKLOP 6: Hlodovina iglavcev (smreka in jelka ter rdeči bor) v skupni izmeri 695,17 m3 in ki se nahaja na lokaciji- skladišče na Otiškem vrhu v PE Maribor - skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS); Priloga JD;

 

Razpisna dokumentacija dražbe z vsemi pogoji za sodelovanje na dražbi in informacijami o njej, je objavljena na spletnih straneh družbe Slovenski državni gozdovi d.o.o., in sicer TUKAJ.