Kočevje, 24. maj 2018 – Družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o. (SiDG) vse zainteresirane kupce poziva k sodelovanju na letošnji trinajsti javni dražbi za prodajo lesa iz državnih gozdov.

Družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o., obvešča vso zainteresirano javnost, da na podlagi Pravil družbe Slovenski državni gozdov, d.o.o., o načinu in merilih za prodajo gozdnih lesnih sortimentov, ki jih je dne 27. 7. 2017 sprejela Vlada Republike Slovenije kot skupščina družbe SiDG, ter njihovih sprememb in dopolnitev, objavlja poziv ponudnikom za sodelovanje na Javni dražbi za prodajo lesa iz državnih gozdov.

Javna dražba za prodajo oblovine iglavcev bo potekala v sredo, 30.05. 2018 s pričetkom ob 10.00 uri, v poslovnih prostorih družbe Slovenski državni gozdovi, d.o.o., na naslovu: Rožna ulica 39, 1330 Kočevje.

 

Predmet javne dražbe so gozdno lesni sortimenti:

SKLOP 1: Hlodovina iglavcev (smreka in jelka) v skupni izmeri 453,54 m3 in ki se nahaja na lokaciji- skladišče Stari trg pri Ložu v PE Postojna - skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS); Priloga JD;

SKLOP 2: Hlodovina iglavcev (smreka in jelka) v skupni izmeri 461,48 m3 in ki se nahaja na lokaciji- skladišče nad vasjo Juršče, občina Pivka v PE Postojna - skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS); Priloga JD;

SKLOP 3: Hlodovina iglavcev (smreka in jelka) v skupni izmeri 423,17 m3 in ki se nahaja na lokaciji- skladišče ob regionalni cesti Postojna Unec v PE Postojna - skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS); Priloga JD;

SKLOP 4: Hlodovina iglavcev (smreka in jelka) v skupni izmeri 457,34 m3 in ki se nahaja na lokaciji- skladišče Snežnik v PE Kočevje - skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS); Priloga JD;

SKLOP 5: Hlodovina iglavcev (smreka in jelka) v skupni izmeri 521,73 m3 in ki se nahaja na lokaciji- skladišče Videm Dobrepolje v PE Ljubljana - skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS); Priloga JD;

 

Razpisna dokumentacija dražbe z vsemi pogoji za sodelovanje na dražbi in informacijami o njej, je objavljena na spletnih straneh družbe Slovenski državni gozdovi d.o.o., in sicer TUKAJ.