Kočevje, 31. maj 2018 – Družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o. (SiDG) vse zainteresirane kupce poziva k sodelovanju na letošnji štirinajsti javni dražbi za prodajo lesa iz državnih gozdov.

Družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o., obvešča vso zainteresirano javnost, da na podlagi Pravil družbe Slovenski državni gozdov, d.o.o., o načinu in merilih za prodajo gozdnih lesnih sortimentov, ki jih je dne 27. 7. 2017 sprejela Vlada Republike Slovenije kot skupščina družbe SiDG, ter njihovih sprememb in dopolnitev, objavlja poziv ponudnikom za sodelovanje na Javni dražbi za prodajo lesa iz državnih gozdov.

 

Javna dražba za prodajo oblovine iglavcev bo potekala v sredo, 06.06.2018 s pričetkom ob 10.00 uri, v poslovnih prostorih družbe Slovenski državni gozdovi, d.o.o., na naslovu: Rožna ulica 39, 1330 Kočevje.

 

Predmet javne dražbe so gozdno lesni sortimenti:

SKLOP 1: Zeleni sekanci v skupni izmeri 185,19 m3 (1m3=2,7NM),  in ki se nahaja na lokaciji- skladišče GGO Kranj, GGE Železniki v PE Ljubljana - skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS); Priloga JD;

SKLOP 2: Zeleni sekanci v skupni izmeri 296,30 m3 (1m3=2,7NM), in ki se nahaja na lokaciji- skladišče GGO Kranj, GGE Jezersko v PE Ljubljana- skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS); Priloga JD;

SKLOP 3: Zeleni sekanci v skupni izmeri 74,07 m3 (1m3=2,7NM) in ki se nahaja na lokaciji- skladišče GGO Kranj, GGE Tržič v PE Ljubljana - skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS); Priloga JD;

SKLOP 4: Hlodovina iglavcev (smreka in jelka) v skupni izmeri 517,44 m3 in ki se nahaja na lokaciji- skladišče Laze, občina Logatec v PE Ljubljana - skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS); Priloga JD;

SKLOP 5: Hlodovina iglavcev (smreka in jelka) v skupni izmeri 324,47 m3 in ki se nahaja na lokaciji- skladišče Njivce, Krnica, občina Nova Gorica v PE Postojna - skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS); Priloga JD;

SKLOP 6: Brusni les iglavcev (smreka in jelka) v skupni izmeri 429,33 m3 in ki se nahaja na lokaciji- skladišče ŽP Ribnica v PE Kočevje - skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS); Priloga JD;

SKLOP 7: Hlodovina iglavcev (smreka in jelka) v skupni izmeri 460,09 m3 in ki se nahaja na lokaciji- skladišče med krajema Koritnice in Mašun v PE Postojna - skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS); Priloga JD;

SKLOP 8: Hlodovina iglavcev (smreka in jelka) v skupni izmeri 464,95 m3 in ki se nahaja na lokaciji- skladišče v bližini gradu Snežnik, Stari trg pri Ložu v PE Postojna - skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS); Priloga JD;

SKLOP 9: Hlodovina iglavcev (smreka in jelka) v skupni izmeri 521,73 m3 in ki se nahaja na lokaciji- skladišče Videm-Dobrepolje v PE Ljubljana - skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS); Priloga JD;

SKLOP 10: Hlodovina iglavcev (smreka in jelka) v skupni izmeri 453,54 m3 in ki se nahaja na lokaciji- skladišče Stari trg pri Ložu v PE Postojna - skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS); Priloga JD;

 

Razpisna dokumentacija dražbe z vsemi pogoji za sodelovanje na dražbi in informacijami o njej, je objavljena na spletnih straneh družbe Slovenski državni gozdovi d.o.o., in sicer TUKAJ.