Kočevje, 06. junij 2018 – Družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o. (SiDG) vse zainteresirane kupce poziva k sodelovanju na letošnji petnajsti javni dražbi za prodajo lesa iz državnih gozdov.

Družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o., obvešča vso zainteresirano javnost, da na podlagi Pravil družbe Slovenski državni gozdov, d.o.o., o načinu in merilih za prodajo gozdnih lesnih sortimentov, ki jih je dne 27. 7. 2017 sprejela Vlada Republike Slovenije kot skupščina družbe SiDG, ter njihovih sprememb in dopolnitev, objavlja poziv ponudnikom za sodelovanje na Javni dražbi za prodajo lesa iz državnih gozdov.

 

Javna dražba za prodajo hlodovine iglavcev bo potekala v torek, 12.06.2018 s pričetkom ob 10.00 uri, v poslovnih prostorih družbe Slovenski državni gozdovi, d.o.o., na naslovu: Rožna ulica 39, 1330 Kočevje.

 

Predmet javne dražbe so gozdno lesni sortimenti:

SKLOP 1: Hlodovina iglavcev (smreka in jelka) v skupni izmeri 411,62 m3in ki se nahaja na lokaciji- skladišče  ob lokalni cesti na območju GGO Bled, GGE Jesenice, KOT, k.o. Dovje v PE Ljubljana - skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS);

SKLOP 2: Hlodovina iglavcev (smreka in jelka) v skupni izmeri 912,94 m3 in ki se nahaja na lokaciji- skladišču pri odcepu za Grčarske Ravne v PE Kočevje - skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS);

SKLOP 3: Hlodovina iglavcev (smreka in jelka) v skupni izmeri 534,16 m3 in ki se nahaja na lokaciji- skladišču ob regionalni cesti Postojna-Unec v PE Postojna - skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS);

SKLOP 4: Hlodovina iglavcev (smreka in jelka) v skupni izmeri 1.061,78 m3 in ki se nahaja na lokaciji- skladišču Draga v PE Kočevje - skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS);

SKLOP 5: Hlodovina iglavcev (smreka in jelka) v skupni izmeri 464,95 m3 in ki se nahaja na lokaciji- skladišču v bližini gradu Snežnik, Stari trg pri Ložu v PE Postojna - skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS);

SKLOP 6: Hlodovina iglavcev (smreka in jelka) v skupni izmeri 1.089,75 m3 in ki se nahaja na lokaciji- skladišču pri Gorenju v PE Kočevje - skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS);

 

 

Razpisna dokumentacija dražbe z vsemi pogoji za sodelovanje na dražbi in informacijami o njej, je objavljena na spletnih straneh družbe Slovenski državni gozdovi d.o.o., in sicer TUKAJ.