Kočevje, 29. junij 2018 – Družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o. (SiDG) vse zainteresirane kupce poziva k sodelovanju na letošnji osemnajsti javni dražbi za prodajo lesa iz državnih gozdov.

Družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o., obvešča vso zainteresirano javnost, da na podlagi Pravil družbe Slovenski državni gozdov, d.o.o., o načinu in merilih za prodajo gozdnih lesnih sortimentov, ki jih je dne 27. 7. 2017 sprejela Vlada Republike Slovenije kot skupščina družbe SiDG, ter njihovih sprememb in dopolnitev, objavlja poziv ponudnikom za sodelovanje na Javni dražbi za prodajo lesa iz državnih gozdov.

 

Javna dražba za prodajo hlodovine iglavcev bo potekala v četrtek, 05.07.2018 s pričetkom ob 10.00 uri, v poslovnih prostorih družbe Slovenski državni gozdovi, d.o.o., na naslovu: Rožna ulica 39, 1330 Kočevje.

 

Predmet javne dražbe so gozdno lesni sortimenti:

SKLOP 1: Hlodovina iglavcev (smreka in jelka) v skupni izmeri 411,62 m3in ki se nahaja na lokaciji- začasno skladišče  ob lokalni cesti na območju GGO Bled, GGE Jesenice, Kot, k.o. Dovje v PE Ljubljana - začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS); Priloga JD;

SKLOP 2: Hlodovina iglavcev (smreka in jelka) v skupni izmeri 1.089,75 m3 in ki se nahaja na lokaciji- začasno skladišče pri Gorenju v PE Kočevje – začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS); Priloga JD;

SKLOP 3: : Hlodovina iglavcev (smreka, jelka) v skupni izmeri  1.015,42 m3 in ki se nahaja na lokaciji- začasno skladišče Draga v PE Kočevje – začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS); Priloga JD;

SKLOP 4: Hlodovina iglavcev (smreka, jelka) v skupni izmeri 488,67 m3 in ki se nahaja na lokaciji- začasno skladišče med krajema Koritnice in Mašun v PE Postojna – začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS); Priloga JD;

SKLOP 5: Hlodovina iglavcev (smreka in jelka) v skupni izmeri 529,89 m3in ki se nahaja na lokaciji- začasno skladišče  ob gozdni cesti, oddelek 02093 Videm-Dobrepolje  v PE Ljubljana - začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS); Priloga JD;

SKLOP 6: Hlodovina iglavcev (smreka, jelka) v skupni izmeri 453,80 m3 in ki se nahaja na lokaciji- začasno skladišče ob Javorniški cesti v gozdnem revirju Baba v PE Postojna – začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS); Priloga JD;

SKLOP 7: Hlodovina iglavcev (smreka, jelka) v skupni izmeri 453,57 m3 in ki se nahaja na lokaciji- začasno skladišče ob regionalni cesti PostojnaUnec v PE Postojna – začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS); Priloga JD;

SKLOP 8: Hlodovina iglavcev (smreka, jelka) v skupni izmeri 224,47 m3 in ki se nahaja na lokaciji- začasno skladišče pri Hiši na Okroglini, ob cesti Ilirska Bistrica-Sviščaki v PE Postojna – začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS); Priloga JD;

SKLOP 9: Hlodovina iglavcev (smreka, jelka) v skupni izmeri 212,88 m3 in ki se nahaja na lokaciji- začasno skladišče Njivce, Krnica, občina Nova Gorica v PE Postojna – začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS); Priloga JD;

 

Razpisna dokumentacija dražbe z vsemi pogoji za sodelovanje na dražbi in informacijami o njej, je objavljena na spletnih straneh družbe Slovenski državni gozdovi d.o.o., in sicer TUKAJ.