Kočevje, 17. julij 2018 – Družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o. (SiDG) vse zainteresirane kupce poziva k sodelovanju na letošnji dvajseti javni dražbi za prodajo lesa iz državnih gozdov.

Družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o., obvešča vso zainteresirano javnost, da na podlagi Pravil družbe Slovenski državni gozdov, d.o.o., o načinu in merilih za prodajo gozdnih lesnih sortimentov, ki jih je dne 27. 7. 2017 sprejela Vlada Republike Slovenije kot skupščina družbe SiDG, ter njihovih sprememb in dopolnitev, objavlja poziv ponudnikom za sodelovanje na Javni dražbi za prodajo lesa iz državnih gozdov.

 

Javna dražba za prodajo hlodovine iglavcev bo potekala v sredo, 18.07.2018 s pričetkom ob 10.00 uri, v poslovnih prostorih družbe Slovenski državni gozdovi, d.o.o., na naslovu: Rožna ulica 39, 1330 Kočevje.

 

Predmet javne dražbe so gozdno lesni sortimenti:

SKLOP 1: Hlodovina iglavcev (smreka, jelka) v skupni izmeri 411,62 m3in ki se nahaja na lokaciji- začasno skladišče  ob lokalni cesti na območju GGO Bled, GGE Jesenice, Kot, k.o. Dovje v PE Ljubljana - začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS); Priloga JD;

SKLOP 2: Hlodovina iglavcev (smreka, jelka) v skupni izmeri 1.089,75 m3 in ki se nahaja na lokaciji- začasno skladišče pri Gorenju v PE Kočevje – začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS); Priloga JD;

SKLOP 3: : Hlodovina iglavcev (smreka, jelka) v skupni izmeri  515,70 m3 in ki se nahaja na lokaciji- začasno skladišče Draga 1 v PE Kočevje – začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS); Priloga JD;

SKLOP 4: Hlodovina iglavcev (smreka, jelka) v skupni izmeri 216,27 m3 in ki se nahaja na lokaciji- začasno skladišče ob glavni cesti Trnovo Lokve, blizu vasi Nemci v PE Postojna – začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS); Priloga JD;

SKLOP 5: Hlodovina iglavcev (smreka in jelka) v skupni izmeri 496,60 m3in ki se nahaja na lokaciji- začasno skladišče  nad vasjo Juršče v PE Postojna - začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS); Priloga JD;

SKLOP 6: Hlodovina iglavcev (smreka in jelka) v skupni izmeri 313,58 m3in ki se nahaja na lokaciji- začasno skladišče  v Godoviču v PE Postojna - začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS); Priloga JD;

SKLOP 7: Hlodovina iglavcev (smreka in jelka) v skupni izmeri 456,62 m3in ki se nahaja na lokaciji- začasno skladišče  ob regionalni cesti Postojna- Unec v PE Postojna - začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS); Priloga JD;

SKLOP 8: Hlodovina iglavcev (smreka in jelka) v skupni izmeri 504,66 m3in ki se nahaja na lokaciji- začasno skladišče  ob glavni cesti Koritnice- Mašun v PE Postojna - začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS); Priloga JD;

SKLOP 9: Hlodovina iglavcev (smreka in jelka) v skupni izmeri 499,72 m3in ki se nahaja na lokaciji- začasno skladišče Draga 2 v PE Kočevje  - začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS); Priloga JD;

 

Razpisna dokumentacija dražbe z vsemi pogoji za sodelovanje na dražbi in informacijami o njej, je objavljena na spletnih straneh družbe Slovenski državni gozdovi d.o.o., in sicer TUKAJ.