Kočevje, 12.05.2020 – Družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o. (SiDG) vse zainteresirane kupce poziva k sodelovanju na letošnji dvaindvajseti javni dražbi za prodajo lesa iz državnih gozdov.

 

Družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o., obvešča vso zainteresirano javnost, da na podlagi Pravil družbe Slovenski državni gozdov, d.o.o., o načinu in merilih za prodajo gozdnih lesnih sortimentov, ki jih je dne 27. 7. 2017 sprejela Vlada Republike Slovenije kot skupščina družbe SiDG, ter njihovih sprememb in dopolnitev, objavlja poziv ponudnikom za sodelovanje na Javni dražbi za prodajo lesa iz državnih gozdov.

 

Javna dražba za prodajo GLS bo potekala v torek, 19.05.2020 s pričetkom ob 10.00 uri, v poslovnih prostorih družbe Slovenski državni gozdovi, d.o.o., na naslovu: Rožna ulica 39, 1330 Kočevje. 

 

Predmet javne dražbe so naslednji gozdno lesni sortimenti (dalje: blago JD):

 

SKLOP 1: Ostala oblovina iglavcev v skupni izmeri 546,49 m3, ki se nahaja na lokaciji - Ožbalt lega 1 v PE Maribor - začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS);


SKLOP 2: Ostala oblovina listavecv v skupni izmeri 103,55 m3, ki se nahaja na lokaciji - Ožbalt lega 2 in Javnik lega 3 v PE Maribor - začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS);


SKLOP 3: Ostala oblovina iglavecv v skupni izmeri 526,46 m3, ki se nahaja na lokaciji - Ožbalt lega 3 v PE Maribor - začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS);


SKLOP 4: Ostala oblovina iglavecv v skupni izmeri 538,27 m3, ki se nahaja na lokaciji - Mlinarsko lega 1 v PE Maribor - začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS);


SKLOP 5: Ostala oblovina listavcev v skupni izmeri 344,42 m3, ki se nahaja na lokaciji - Prevalje lega 1 v PE Maribor - začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS);


SKLOP 6: Ostala oblovina iglavecv v skupni izmeri 414,81 m3, ki se nahaja na lokaciji - Osvald lega 3 v PE Maribor - začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS);


SKLOP 7: Ostala oblovina listavcev v skupni izmeri 133,88 m3, ki se nahaja na lokaciji - Osvald lega 6 v PE Maribor - začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS);


SKLOP 8: Ostala oblovina iglavecv v skupni izmeri 502,05 m3, ki se nahaja na lokaciji - Osvald lega 7 v PE Maribor - začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS);


SKLOP 9: Hlodovina smreke, jelke v skupni izmeri 110,69 m3, ki se nahaja na lokaciji - Javnik lega 1 v PE Maribor - začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS);


SKLOP 10: Ostala oblovina iglavecv v skupni izmeri 101,28 m3, ki se nahaja na lokaciji - Javnik lega 2 v PE Maribor - začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS);


SKLOP 11: Hlodovina smreke, jelke v skupni izmeri 263,24 m3, ki se nahaja na lokaciji - Gašper lega 1 v PE Maribor - začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS);


SKLOP 12: Hlodovina smreke, jelke, bora in macesna v skupni izmeri 124,63 m3, ki se nahaja na lokaciji - Gašper lega 7 v PE Maribor - začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS);


SKLOP 13: Ostala oblovina iglavecv v skupni izmeri 366,57 m3, ki se nahaja na lokaciji - Gašper lega 10 v PE Maribor - začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS);


SKLOP 14: Ostala oblovina listavcev v skupni izmeri 618,06 m3, ki se nahaja na lokaciji - Limbuš lega 4 v PE Maribor - začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS).

 

Razpisna dokumentacija dražbe z vsemi pogoji za sodelovanje na dražbi in informacijami o njej, je objavljena na spletnih straneh družbe Slovenski državni gozdovi d.o.o., in sicer TUKAJ.