Kočevje, 7. avgust 2018 – Družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o. (SiDG) vse zainteresirane kupce poziva k sodelovanju na letošnji triindvajseti javni dražbi za prodajo lesa iz državnih gozdov.

Družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o., obvešča vso zainteresirano javnost, da na podlagi Pravil družbe Slovenski državni gozdov, d.o.o., o načinu in merilih za prodajo gozdnih lesnih sortimentov, ki jih je dne 27. 7. 2017 sprejela Vlada Republike Slovenije kot skupščina družbe SiDG, ter njihovih sprememb in dopolnitev, objavlja poziv ponudnikom za sodelovanje na Javni dražbi za prodajo lesa iz državnih gozdov.

 

Javna dražba za prodajo hlodovine in ostale oblovine iglavcev bo potekala v ponedeljek, 13.08.2018 s pričetkom ob 10.00 uri, v poslovnih prostorih družbe Slovenski državni gozdovi, d.o.o., na naslovu: Rožna ulica 39, 1330 Kočevje.

 

Predmet javne dražbe so gozdno lesni sortimenti:

SKLOP 1: Hlodovina iglavcev (smreka in jelka) v skupni izmeri 411,62 m3in ki se nahaja na lokaciji- začasno skladišče ob lokalni cesti na območju GGO Bled, GGE Jesenice, Kot, k.o. Dovje v PE Ljubljana - začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS); Priloga JD;

SKLOP 2: Hlodovina iglavcev (smreka in jelka) v skupni izmeri 6.616,98 m3 in ki se nahaja na lokaciji- začasno skladišče industrijska cona Lik v PE Kočevje - začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS); Priloga JD;

SKLOP 3: Ostala oblovina iglavcev (celulozni les smreka, jelka 1,2, cel. les ostali iglavci, manipulacijski les iglavcev) v skupni izmeri 1.337,91 m3in ki se nahaja na lokaciji- začasno skladišče na Žagi Pogorelc d.o.o. v PE Kočevje – začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS); Priloga JD;

SKLOP 4: Hlodovina iglavcev (smreka, jelka) v skupni izmeri 222,56 m3in ki se nahaja na lokaciji- začasno skladišče GG Slovenj Gradec PE Žaga Otiški Vrh v PE Maribor – začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS); Priloga JD;

SKLOP 5: Hlodovina iglavcev (smreka, jelka) v skupni izmeri 359,79 m3in ki se nahaja na lokaciji- začasno skladišče Rdeči bregII v PE Maribor – začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS); Priloga JD;

SKLOP 6: Hlodovina iglavcev (macesen) v skupni izmeri 78,81 m3in ki se nahaja na lokaciji- začasno skladišče Rdeči bregII v PE Maribor – začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS); Priloga JD;

SKLOP 7: Hlodovina iglavcev (rdeči bor) v skupni izmeri 118,55 m3in ki se nahaja na lokaciji- začasno skladišče Rdeči bregII v PE Maribor – začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS); Priloga JD;

SKLOP 8: Hlodovina iglavcev (smreka, jelka) v skupni izmeri 419,37 m3in ki se nahaja na lokaciji- začasno skladišče 4 km iz Starega trga v PE Postojna – začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS); Priloga JD;

 

Razpisna dokumentacija dražbe z vsemi pogoji za sodelovanje na dražbi in informacijami o njej, je objavljena na spletnih straneh družbe Slovenski državni gozdovi d.o.o., in sicer TUKAJ.