Družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o., Rožna ulica 39, 1330 Kočevjeobjavlja dopolnitev Razpisne dokumentacije za JAVNO DRAŽBO GOZDNO LESNIH SORTIMETOV IZ GOZDOV V LASTI REPUBLIKE SLOVENIJE, št. 27/2018, ki se nanaša na podaljšanje časa odvoza kupljenih GLS za naslednje sklope:

 

SKLOP 4: Hlodovina iglavcev (smreka in jelka) v skupni izmeri 6.616,98 m3,  in ki se nahaja na lokaciji - začasno skladišče industrijska cona Lik v PE Kočevje- začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS); Priloga JD;

SKLOP 8: Hlodovina iglavcev (smreka in jelka) v skupni izmeri 14.609,36 m3,  in ki se nahaja na lokaciji - začasno skladišče Snežnik v PE Kočevje- začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS); Priloga JD;

SKLOP 10: Hlodovina iglavcev (smreka in jelka) v skupni izmeri 22.551,58 m3,  in ki se nahaja na lokaciji - začasno skladišče industrijska cona Lik v PE Kočevje- začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS); Priloga JD;

 

Kupec GLS na JD je dolžan kupljene GLS prevzeti v naslednjih rokih:

 

SKLOP 4:, v roku 1 meseca od datuma, ko blago preide v njegovo last, sicer je dolžan plačati stroške ležarine v znesku 1 EUR/m3 oz. tono + DDV za vsak dan zamude, pri čemer se ponudnik, ki je kavcijo vplačal, s tem izrecno stanja.

SKLOP 8 IN 10:, v roku 2 mesecev od datuma, ko blago preide v njegovo last, sicer je dolžan plačati stroške ležarine v znesku 1 EUR/m3 oz. tono + DDV za vsak dan zamude, pri čemer se ponudnik, ki je kavcijo vplačal, s tem izrecno stanja.

 

Ostala določila Razpisne dokumentacije JD št. 27/2018 ostanejo nespremenjena. 

 

Dopolnitev javne dražbe je objavljena na spletnih straneh SiDG: www.sidg.si 

 

Razpisna dokumentacija dražbe z vsemi pogoji za sodelovanje na dražbi in informacijami o njej, je objavljena na spletnih straneh družbe Slovenski državni gozdovi d.o.o., in sicer TUKAJ.