Kočevje, 15.06.2020 – Družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o. (SiDG) vse zainteresirane kupce poziva k sodelovanju na letošnji trideseti javni dražbi za prodajo lesa iz državnih gozdov.

 

Družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o., obvešča vso zainteresirano javnost, da na podlagi Pravil družbe Slovenski državni gozdov, d.o.o., o načinu in merilih za prodajo gozdnih lesnih sortimentov, ki jih je dne 27. 7. 2017 sprejela Vlada Republike Slovenije kot skupščina družbe SiDG, ter njihovih sprememb in dopolnitev, objavlja poziv ponudnikom za sodelovanje na Javni dražbi za prodajo lesa iz državnih gozdov.

 

Javna dražba za prodajo GLS bo potekala v ponedeljek, 22.06.2020 s pričetkom ob 10:00 uri, v poslovnih prostorih družbe Slovenski državni gozdovi, d.o.o., na naslovu: Rožna ulica 39, 1330 Kočevje. 

 

Predmet javne dražbe so naslednji gozdno lesni sortimenti (dalje: blago JD):

 

SKLOP 1: Ostala oblovina listavcev v skupni izmeri 103,55 m3, ki se nahaja na lokaciji - Ožbalt lega 2 in Javnik lega 3 v PE Maribor - začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS);


SKLOP 2: Ostala oblovina iglavcev v skupni izmeri 538,27 m3, ki se nahaja na lokaciji - Mlinarsko lega 1 v PE Maribor - začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS);


SKLOP 3: Ostala oblovina listavcev v skupni izmeri 36,62 m3, ki se nahaja na lokaciji - Mlinarsko lega 2 v PE Maribor - začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS);


SKLOP 4: Ostala oblovina iglavcev v skupni izmeri 1.337,00 m3, ki se nahaja na lokaciji - Mlinarsko lega 3 v PE Maribor - začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS);


SKLOP 5: Ostala oblovina iglavcev v skupni izmeri 314,93 m3, ki se nahaja na lokaciji - Kidričevo lega 1 v PE Maribor - začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS);


SKLOP 6: Ostala oblovina listavcev v skupni izmeri 345,38 m3, ki se nahaja na lokaciji - Kidričevo lega 2 v PE Maribor - začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS);


SKLOP 7: Ostala oblovina iglavcev v skupni izmeri 429,64 m3, ki se nahaja na lokaciji - Kidričevo lega 3 v PE Maribor - začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS).

 

Razpisna dokumentacija dražbe z vsemi pogoji za sodelovanje na dražbi in informacijami o njej, je objavljena na spletnih straneh družbe Slovenski državni gozdovi d.o.o., in sicer TUKAJ.