Kočevje, 24.06.2020 – Družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o. (SiDG) vse zainteresirane kupce poziva k sodelovanju na letošnji triintrideseti javni dražbi za prodajo lesa iz državnih gozdov.

 

Družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o., obvešča vso zainteresirano javnost, da na podlagi Pravil družbe Slovenski državni gozdov, d.o.o., o načinu in merilih za prodajo gozdnih lesnih sortimentov, ki jih je dne 27. 7. 2017 sprejela Vlada Republike Slovenije kot skupščina družbe SiDG, ter njihovih sprememb in dopolnitev, objavlja poziv ponudnikom za sodelovanje na Javni dražbi za prodajo lesa iz državnih gozdov.

 

Javna dražba za prodajo GLS bo potekala v torek, 30.06.2020 s pričetkom ob 10:00 uri, v poslovnih prostorih družbe Slovenski državni gozdovi, d.o.o., na naslovu: Rožna ulica 39, 1330 Kočevje. 

 

Predmet javne dražbe so naslednji gozdno lesni sortimenti (dalje: blago JD):

 

SKLOP 1: Ostala oblovina listavcev v skupni izmeri 76,50 m3, ki se nahaja na lokaciji - Gašper lega 4 v PE Maribor - začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS);


SKLOP 2: Ostala oblovina iglavcev v skupni izmeri 87,60 m3, ki se nahaja na lokaciji - Gašper lega 8 v PE Maribor - začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS);


SKLOP 3: Ostala oblovina iglavcev v skupni izmeri 428,44 m3, ki se nahaja na lokaciji - Gašper lega 12 v PE Maribor - začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS);


SKLOP 4: Ostala oblovina iglavcev v skupni izmeri 704,12 m3, ki se nahaja na lokaciji - Kidričevo lega 8 v PE Maribor - začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS);


SKLOP 5: Ostala oblovina iglavcev v skupni izmeri 863,29 m3, ki se nahaja na lokaciji - Limbuš lega 3 v PE Maribor - začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS);


SKLOP 6: Ostala oblovina iglavcev v skupni izmeri 166,90 m3, ki se nahaja na lokaciji - Ožbalt lega 7 v PE Maribor - začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS);


SKLOP 7: Ostala oblovina iglavcev v skupni izmeri 391,82 m3, ki se nahaja na lokaciji - Ožbalt lega 8 v PE Maribor - začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS);


SKLOP 8: Ostala oblovina iglavcev v skupni izmeri 538,27 m3, ki se nahaja na lokaciji - Mlinarsko lega 1 v PE Maribor - začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS);


SKLOP 9: Ostala oblovina listavcev v skupni izmeri 36,62 m3, ki se nahaja na lokaciji - Mlinarsko lega 2 v PE Maribor - začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS);


SKLOP 10: Ostala oblovina iglavcev v skupni izmeri 1.337,00 m3, ki se nahaja na lokaciji - Mlinarsko lega 3 v PE Maribor - začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS).

 

Razpisna dokumentacija dražbe z vsemi pogoji za sodelovanje na dražbi in informacijami o njej, je objavljena na spletnih straneh družbe Slovenski državni gozdovi d.o.o., in sicer TUKAJ.