Kočevje, 24.06.2020 – Družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o. (SiDG) vse zainteresirane kupce poziva k sodelovanju na letošnji štiriintrideseti javni dražbi za prodajo lesa iz državnih gozdov.

 

Družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o., obvešča vso zainteresirano javnost, da na podlagi Pravil družbe Slovenski državni gozdov, d.o.o., o načinu in merilih za prodajo gozdnih lesnih sortimentov, ki jih je dne 27. 7. 2017 sprejela Vlada Republike Slovenije kot skupščina družbe SiDG, ter njihovih sprememb in dopolnitev, objavlja poziv ponudnikom za sodelovanje na Javni dražbi za prodajo lesa iz državnih gozdov.

 

Javna dražba za prodajo GLS bo potekala v torek, 30.06.2020 s pričetkom ob 10:30 uri, v poslovnih prostorih družbe Slovenski državni gozdovi, d.o.o., na naslovu: Rožna ulica 39, 1330 Kočevje. 

 

Predmet javne dražbe so naslednji gozdno lesni sortimenti (dalje: blago JD):

 

SKLOP 1: Hlodovina smreke, jelke v skupni izmeri 263,24 m3, ki se nahaja na lokaciji - Gašper lega 1 v PE Maribor - začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS);


SKLOP 2: Hlodovina smreke, jelke v skupni izmeri 180,41 m3, ki se nahaja na lokaciji - Gašper lega 2 v PE Maribor - začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS);


SKLOP 3: Hlodovina smreke, jelke v skupni izmeri 137,74 m3, ki se nahaja na lokaciji - Gašper lega 6 v PE Maribor - začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS);


SKLOP 4: Hlodovina smreke, jelke in ost. iglavcev v skupni izmeri 124,63 m3, ki se nahaja na lokaciji - Gašper lega 7 v PE Maribor - začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS);


SKLOP 5: Hlodovina smreke, jelke in ost. Iglavcev v skupni izmeri 70,37 m3, ki se nahaja na lokaciji - Kidričevo lega 5 v PE Maribor - začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS);


SKLOP 6: Hlodovina smreke, jelke in ost. Iglavcev v skupni izmeri 407,05 m3, ki se nahaja na lokaciji - Limbuš lega 1 v PE Maribor - začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS);

 
SKLOP 7: Hlodovina listavcev v skupni izmeri 68,61 m3, ki se nahaja na lokaciji - Limbuš lega 2 v PE Maribor - začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS).

 

Razpisna dokumentacija dražbe z vsemi pogoji za sodelovanje na dražbi in informacijami o njej, je objavljena na spletnih straneh družbe Slovenski državni gozdovi d.o.o., in sicer TUKAJ.