Kočevje, 15. februar 2018 – Družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o. (SiDG) vse zainteresirane kupce poziva k sodelovanju na letošnji četrti javni dražbi za prodajo lesa iz državnih gozdov.

Družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o., obvešča vso zainteresirano javnost, da na podlagi Pravil družbe Slovenski državni gozdov, d.o.o., o načinu in merilih za prodajo gozdnih lesnih sortimentov, ki jih je dne 27. 7. 2017 sprejela Vlada Republike Slovenije kot skupščina družbe SiDG, ter njihovih sprememb in dopolnitev, objavlja poziv ponudnikom za sodelovanje na Javni dražbi za prodajo lesa iz državnih gozdov.

Javna dražba za prodajo hlodovine lesa listavcev bo potekala v četrtek, 22. 2. 2018 s pričetkom ob 10.00 uri, v poslovnih prostorih družbe Slovenski državni gozdovi, d.o.o., na naslovu: Rožna ulica 39, 1330 Kočevje.

Predmet javne dražbe so gozdno lesni sortimenti – hlodovina listavcev (graden) v skupni izmeri 104,86 m3, in ki se nahajajo na lokaciji:

SKLOP 1: Hlodovina listavcev (graden) v skupni izmeri 104,86 m3, in ki se nahaja na lokacijiskladišče ŽP Tezno v PE Maribor - skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS); Priloga JD;

Razpisna dokumentacija dražbe z vsemi pogoji za sodelovanje na dražbi in informacijami o njej, je objavljena v menuju o javnih dražbah, zapadle javne dražbe pa najdete v arhivu.