Kočevje, 08. november 2018 – Družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o. (SiDG) vse zainteresirane kupce poziva k sodelovanju na letošnji štirideseti javni dražbi za prodajo lesa iz državnih gozdov.

 

Družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o., obvešča vso zainteresirano javnost, da na podlagi Pravil družbe Slovenski državni gozdov, d.o.o., o načinu in merilih za prodajo gozdnih lesnih sortimentov, ki jih je dne 27. 7. 2017 sprejela Vlada Republike Slovenije  kot skupščina družbe SiDG, ter njihovih sprememb in dopolnitev, objavlja poziv ponudnikom za sodelovanje na Javni dražbi za prodajo lesa iz državnih gozdov.

 

Javna dražba za prodajo hlodovine iglavcev bo potekala v sredo, 14.11.2018 s pričetkom ob 10.00 uri, v poslovnih prostorih družbe Slovenski državni gozdovi, d.o.o., na naslovu: Rožna ulica 39, 1330 Kočevje.    

                                                    

Predmet javne dražbe so gozdno lesni sortimenti:

 

SKLOP 1: Hlodovina iglavcev (smreka in jelka) v skupni izmeri 500,55 m3,  ki se nahaja na lokaciji-  začasno skladišče Janševa cesta 1 v PE Kočevje - začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS); Priloga JD;

SKLOP 2: Hlodovina iglavcev (smreka in jelka) v skupni izmeri 523,66 m3, ki se nahaja na lokaciji-  začasno skladišče Janševa cesta 2 v PE Kočevje - začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS); Priloga JD;

SKLOP 3: Hlodovina iglavcev (smreka in jelka) v skupni izmeri 1.035,06 m3, ki se nahaja na lokaciji-  začasno skladišče Onek v PE Kočevje - začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS); Priloga JD;

SKLOP 4: Hlodovina iglavcev (smreka in jelka) v skupni izmeri 504,90 m3, ki se nahaja na lokaciji-  začasno skladišče Slovenska vas 2 v PE Kočevje - začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS); Priloga JD;

SKLOP 5: Hlodovina iglavcev (smreka in jelka) v skupni izmeri 626,09 m3, ki se nahaja na lokaciji-  začasno skladišče Slovenska vas 3 v PE Kočevje - začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS); Priloga JD;

SKLOP 6: Hlodovina iglavcev (smreka in jelka) v skupni izmeri 600,16 m3, ki se nahaja na lokaciji-  začasno skladišče Slovenska vas 4 v PE Kočevje - začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS); Priloga JD;

SKLOP 7: Hlodovina iglavcev (smreka in jelka) v skupni izmeri 949,43 m3, ki se nahaja na lokaciji-  začasno skladišče Prestranek v PE Postojna - začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS); Priloga JD;

SKLOP 8: Hlodovina iglavcev (smreka in jelka) v skupni izmeri 636,34 m3,  ki se nahaja na lokaciji-  začasno skladišče Prestranek v PE Postojna - začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS); Priloga JD;

SKLOP 9: Hlodovina iglavcev (smreka in jelka) v skupni izmeri 755,90 m3,  ki se nahaja na lokaciji-  začasno skladišče Prestranek v PE Postojna - začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS); Priloga JD;

SKLOP 10: Hlodovina iglavcev (smreka in jelka) v skupni izmeri 835,04 m3,  ki se nahaja na lokaciji-  začasno skladišče Peskokop-lega 10 v PE Kočevje - začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS); Priloga JD;

SKLOP 11: Hlodovina iglavcev (smreka in jelka) v skupni izmeri 494,96 m3,  ki se nahaja na lokaciji-  začasno skladišče Peskokop-lega 12 v PE Kočevje - začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS); Priloga JD;

SKLOP 12: Hlodovina iglavcev (smreka in jelka) v skupni izmeri 1.829,38 m3,  ki se nahaja na lokaciji-  začasno skladišče Peskokop-lega 19 v PE Kočevje - začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS); Priloga JD;

 

Razpisna dokumentacija dražbe z vsemi pogoji za sodelovanje na dražbi in informacijami o njej, je objavljena na spletnih straneh družbe Slovenski državni gozdovi d.o.o., in sicer TUKAJ.

 

Slovenski državni gozdovi, d.o.o.