Kočevje, 16. marec 2018 – Družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o. (SiDG) vse zainteresirane kupce poziva k sodelovanju na letošnji šesti javni dražbi za prodajo lesa iz državnih gozdov.

Družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o., obvešča vso zainteresirano javnost, da na podlagi Pravil družbe Slovenski državni gozdov, d.o.o., o načinu in merilih za prodajo gozdnih lesnih sortimentov, ki jih je dne 27. 7. 2017 sprejela Vlada Republike Slovenije kot skupščina družbe SiDG, ter njihovih sprememb in dopolnitev, objavlja poziv ponudnikom za sodelovanje na Javni dražbi za prodajo lesa iz državnih gozdov.

Javna dražba za prodajo hlodovine lesa listavcev bo potekala v petek, 23. 3. 2018 s pričetkom ob 10.00 uri, v poslovnih prostorih družbe Slovenski državni gozdovi, d.o.o., na naslovu: Rožna ulica 39, 1330 Kočevje.

Predmet javne dražbe so gozdno lesni sortimenti – hlodovina iglavec (smreke in jelke) v skupni izmeri 891,18 m3, in ki se nahajajo na lokaciji:

SKLOP 1: Hlodovina iglavcev (smreka in jelka) v skupni izmeri 380,06  m3,  in ki se nahaja na lokaciji- skladišče pri Starem trgu pri Ložu, k.o. Vrhnika, parc. Št. 821 v PE Postojna - skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS); Priloga JD;

SKLOP 2: Hlodovina iglavcev (smreka in jelka) v skupni izmeri 511,12  m3,  in ki se nahaja na lokaciji- skladišče Pod Srobotnikom 21, 8351 Straža pri Novem mestu v PE Kočevje - skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS); Priloga JD.

Razpisna dokumentacija dražbe z vsemi pogoji za sodelovanje na dražbi in informacijami o njej, je objavljena na spletnih straneh družbe Slovenski državni gozdovi d.o.o., in sicer TUKAJ.