Kočevje, 11.09.2020 – Družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o. (SiDG) vse zainteresirane kupce poziva k sodelovanju na letošnji štiriinšestdeseti  javni dražbi za prodajo lesa iz državnih gozdov.

 

Družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o., obvešča vso zainteresirano javnost, da na podlagi Pravil družbe Slovenski državni gozdov, d.o.o., o načinu in merilih za prodajo gozdnih lesnih sortimentov, ki jih je dne 27. 7. 2017 sprejela Vlada Republike Slovenije kot skupščina družbe SiDG, ter njihovih sprememb in dopolnitev, objavlja poziv ponudnikom za sodelovanje na Javni dražbi za prodajo lesa iz državnih gozdov.

 

Javna dražba za prodajo GLS bo potekala v četrtek, 17.09.2020 s pričetkom ob 10:00 uri, v poslovnih prostorih družbe Slovenski državni gozdovi, d.o.o., na naslovu: Rožna ulica 39, 1330 Kočevje. 

 

Predmet javne dražbe so naslednji gozdno lesni sortimenti (dalje: blago JD):

SKLOP 1: Ostala oblovina iglavcev v skupni izmeri 513,35 m3, ki se nahaja na lokaciji - Straža, lega 7 v PE Kočevje - začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS);

SKLOP 2: Ostala oblovina iglavcev v skupni izmeri 978,23 m3, ki se nahaja na lokaciji - Straža lega 6 v PE Kočevje - začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS);

SKLOP 3: Ostala oblovina iglavcev v skupni izmeri 1.866,17 m3, ki se nahaja na lokaciji - Straža, lega 5 v PE Kočevje - začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS);

SKLOP 4: Ostala oblovina iglavcev v skupni izmeri 451,55 m3, ki se nahaja na lokaciji - Straža lega 4 v PE Kočevje - začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS);

SKLOP 5: Ostala oblovina iglavcev v skupni izmeri 1.156,79 m3, ki se nahaja na lokaciji - Lik lega 10 v PE Kočevje - začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS);

SKLOP 6: Ostala oblovina iglavcev v skupni izmeri 1.159,48 m3, ki se nahaja na lokaciji - Lik, lega 12 v PE Kočevje - začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS);

SKLOP 7: Ostala oblovina iglavcev v skupni izmeri 1.372,40 m3, ki se nahaja na lokaciji - Lik, lega 13 v PE Kočevje - začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS);

SKLOP 8: Ostala oblovina iglavcev v skupni izmeri 934,29 m3, ki se nahaja na lokaciji - Lik, lega 14 v PE Kočevje - začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS);

 

 

Razpisna dokumentacija dražbe z vsemi pogoji za sodelovanje na dražbi in informacijami o njej, je objavljena na spletnih straneh družbe Slovenski državni gozdovi d.o.o., in sicer TUKAJ.

 

 

Slovenski državni gozdovi, d.o.o.