Kočevje, 11.09.2020 – Družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o. (SiDG) vse zainteresirane kupce poziva k sodelovanju na letošnji petinšestdeseti javni dražbi za prodajo lesa iz državnih gozdov.

 

Družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o., obvešča vso zainteresirano javnost, da na podlagi Pravil družbe Slovenski državni gozdov, d.o.o., o načinu in merilih za prodajo gozdnih lesnih sortimentov, ki jih je dne 27. 7. 2017 sprejela Vlada Republike Slovenije kot skupščina družbe SiDG, ter njihovih sprememb in dopolnitev, objavlja poziv ponudnikom za sodelovanje na Javni dražbi za prodajo lesa iz državnih gozdov.

 

Javna dražba za prodajo GLS bo potekala v sredo, 16.09.2020 s pričetkom ob 10:00 uri, v poslovnih prostorih družbe Slovenski državni gozdovi, d.o.o., na naslovu: Rožna ulica 39, 1330 Kočevje. 

 

Predmet javne dražbe so naslednji gozdno lesni sortimenti (dalje: blago JD):

 

SKLOP 1: Ostala oblovina listavcev v skupni izmeri 91,14 m3, ki se nahaja na lokaciji - Lovrenc-Kozol lega 1 v PE Maribor - začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS);


SKLOP 2: Ostala oblovina listavcev v skupni izmeri 534,62 m3, ki se nahaja na lokaciji - Prevalje lega 5 v PE Maribor - začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS);


SKLOP 3: Ostala oblovina iglavcev in listavcev v skupni izmeri 462,91 m3, ki se nahaja na lokaciji - Osvald lega 2 v PE Maribor - začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS);


SKLOP 4: Ostala oblovina iglavcev v skupni izmeri 414,81 m3, ki se nahaja na lokaciji - Osvald lega 3 v PE Maribor - začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS);


SKLOP 5: Ostala oblovina listavcev v skupni izmeri 133,88 m3, ki se nahaja na lokaciji - Osvald lega 6 v PE Maribor - začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS);


SKLOP 6: Ostala oblovina listavcev v skupni izmeri 618,06 m3, ki se nahaja na lokaciji - Limbuš lega 4 v PE Maribor - začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS);


SKLOP 7: Ostala oblovina listavcev v skupni izmeri 78,76 m3, ki se nahaja na lokaciji - Ožbalt lega 2 v PE Maribor - začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS);


SKLOP 8: Ostala oblovina listavcev v skupni izmeri 495,21 m3, ki se nahaja na lokaciji - Ožbalt lega 4 v PE Maribor - začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS);

 

 

Razpisna dokumentacija dražbe z vsemi pogoji za sodelovanje na dražbi in informacijami o njej, je objavljena na spletnih straneh družbe Slovenski državni gozdovi d.o.o., in sicer TUKAJ.