Kočevje, 19. april 2018 – Družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o. (SiDG) vse zainteresirane kupce poziva k sodelovanju na letošnji osmi javni dražbi za prodajo lesa iz državnih gozdov.

Družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o., obvešča vso zainteresirano javnost, da na podlagi Pravil družbe Slovenski državni gozdov, d.o.o., o načinu in merilih za prodajo gozdnih lesnih sortimentov, ki jih je dne 27. 7. 2017 sprejela Vlada Republike Slovenije kot skupščina družbe SiDG, ter njihovih sprememb in dopolnitev, objavlja poziv ponudnikom za sodelovanje na Javni dražbi za prodajo lesa iz državnih gozdov.

Javna dražba za prodajo oblovine iglavcev bo potekala v četrtek, 26.04. 2018 s pričetkom ob 10.00 uri, v poslovnih prostorih družbe Slovenski državni gozdovi, d.o.o., na naslovu: Rožna ulica 39, 1330 Kočevje.

 

Predmet javne dražbe so gozdno lesni sortimenti

SKLOP 1: Hlodovina iglavcev (smreka in jelka) v skupni izmeri 672,71  m3in ki se nahaja na lokaciji- skladišče v Kočevski Reki v PE Kočevje - skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS); Priloga JD;

SKLOP 2: Hlodovina listavcev (gorski javor) v skupni izmeri 23,57 m3 in ki se nahaja na lokaciji- skladišče Pod Srobotnikom 21, Straža pri Novem mestu v PE Kočevje - skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS); Priloga JD;

SKLOP 3: Hlodovina listavcev (gorski javor- rebraš) v skupni izmeri 2,64 m3 in ki se nahaja na lokaciji- skladišče Pod Srobotnikom 21, Straža pri Novem mestu v PE Kočevje - skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS); Priloga JD;

SKLOP 4: Oblovina iglavcev (brusni les smreka, jelka) v skupni izmeri 1.002,15 m3 in ki se nahaja na lokaciji- skladišče na Oneku - skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS); Priloga JD;

Razpisna dokumentacija dražbe z vsemi pogoji za sodelovanje na dražbi in informacijami o njej, je objavljena na spletnih straneh družbe Slovenski državni gozdovi d.o.o., in sicer TUKAJ.