Zapisniki o oceni ponudb po javnih pozivih

Naslov Datum objave Rok oddaje Razpisna dokumentacija
Javni poziv za zbiranje ponudb za odkup gozdno lesnih sortimetov št.: 14/2020 - OSTALA OBLOVINA LISTAVCEV - PE KOČEVJE 14.02.2020 24.02.2020 do 9.00 ure
Javni poziv za zbiranje ponudb za odkup gozdno lesnih sortimetov št.: 06/2020 - HLODOVINA SMREKA, JELKA - PE Ljubljana (GGO Brežice, tudi GGE Bohor, Nazarje, Celje, Ljubljana) 10.02.2020 18.02.2020 do 9.00 ure
Javni poziv za zbiranje ponudb za odkup gozdno lesnih sortimetov št.: 03/2020 - HLODOVINA SMREKA, JELKA - PE Ljubljana (GGO Kranj, Bled, Ljubljana) 10.02.2020 18.02.2020 do 9.00 ure
       

Zapadle javne pozive najdete v arhivu javnih pozivov.