Zapisniki o oceni ponudb po javnih pozivih

Naslov Datum objave Rok oddaje Razpisna dokumentacija
Javni poziv za zbiranje ponudb za odkup gozdno lesnih sortimetov št.: 40/2019 - HLODOVINA BUKVE - PE Postojna 23.07.2019 31.07.2019 do 9.00 ure
Javni poziv za zbiranje ponudb za odkup gozdno lesnih sortimetov št.: 39/2019 - VSI SORTIMENTI V PE Ljubljana (GGO Celje, Nazarje, Brežice) POPRAVEK (obrazec 3) 18.07.2019 25.07.2019 do 9.00 ure
Javni poziv za zbiranje ponudb za odkup gozdno lesnih sortimetov št.: 38/2019 - HLODOVINA SMREKA, JELKA, RDEČI BOR 18.07.2019 25.07.2019 do 9.00 ure
       

Zapadle javne pozive najdete v arhivu javnih pozivov.