Zapisniki o oceni ponudb po javnih pozivih

Naslov Datum objave Rok oddaje Razpisna dokumentacija
Javni poziv za zbiranje ponudb za odkup gozdno lesnih sortimetov št.: 56/2019 - OBLOVINA IGLAVCEV (GGO Slovenj Gradec ) 19.09.2019 25.09.2019 do 9.00 ure
Javni poziv za zbiranje ponudb za odkup gozdno lesnih sortimetov št.: 55/2019 - OBLOVINA IGLAVCEV (GGO Maribor) 19.09.2019 25.09.2019 do 9.00 ure
Javni poziv za zbiranje ponudb za odkup gozdno lesnih sortimetov št.: 54/2019 - OSTALA OBLOVINA LISTAVCEV, DRVA TRDI LISTAVCI (GGO Sežana) 19.09.2019 27.09.2019 do 9.00 ure
Javni poziv za zbiranje ponudb za odkup gozdno lesnih sortimetov št.: 52/2019 - HLODOVINA IGLAVCEV (GGO Slovenj Gradec ) 19.09.2019 25.09.2019 do 9.00 ure
Javni poziv za zbiranje ponudb za odkup gozdno lesnih sortimetov št.: 51/2019 - HLODOVINA SMREKA, JELKA (GGO Maribor) 18.09.2019 24.09.2019 do 9.00 ure
Javni poziv za zbiranje ponudb za odkup gozdno lesnih sortimetov št.: 50/2019 - OBLOVINA IGLAVCEV (GGO Bled, Kranj, Ljubljana, Brežice, Celje, Nazarje) 18.09.2019 26.09.2019 do 9.00 ure
Javni poziv za zbiranje ponudb za odkup gozdno lesnih sortimetov št.: 49/2019 - HLODOVINA BUKVE (GGO Bled, Kranj, Ljubljana, Brežice, Celje, Nazarje) 18.09.2019 26.09.2019 do 9.00 ure
       

Zapadle javne pozive najdete v arhivu javnih pozivov.