NOVO! - Javni razpis za sklenitev dolgoročnih prodajnih pogodb med SiDG in kvalificiranimi kupci št. 1/2018

Javni poziv za sklenitev dodatka k dolgoročni pogodbi o prodaji GLS ter obrazec za povečanje pogodbenih količin

Sklep o imenovanju komisije za preverjanje izpolnjevanja obveznosti po razpisu in dolgoročnih pogodbah

Sklep o izbiri kandidatov za sklenitev pogodobe o prodaji GLS


Zapadle prodaje GLS z javnimi razpisi za sklepanje dolgoročnih pogodb najdete arhivu.


PREDSTAVITEV REZULTATOV PRVEGA RAZPISA ZA SKLEPANJE DOLGOROČNIH POGODB ZA PRODAJO GLS

Postojna, 02. marca 2018 – Slovenski državni gozdovi d.o.o. s prvimi petimi predelovalci lesa podpisali dolgoročne pogodbe za prodajo gozdno-lesnih sortimentov.

Javna naročila

Aktualna javna naročila za izvajalce.

Sporočila za javnost

Medijske objave družbe SiDG.

Galerija

Objave medijskih datotek družbe SiDG.

Javne dražbe GLS

Javne dražbe gozdno lesnih sortimentov.

Kontaktni podatki

Kontakt za stranke.

Pišite nam