Zapisniki o oceni ponudb po javnih pozivih za zbiranje ponudb za odkup lesa na panju

Naslov Datum objave Rok oddaje Razpisna dokumentacija
Javni poziv zbiranja ponudb za odkup lesa na panju št.: 15/2020 21.09.2020 29.09.2020 do 09:00 ure
Javni poziv zbiranja ponudb za odkup lesa na panju št.: 14/2020 21.09.2020 29.09.2020 do 09:00 ure
       

Zapadle primere prodaj lesa na panju najdete v arhivu.