V skladu s 15. členom drugega odstavka Uredbe o koncesiji za izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije SiDG objavlja količino in vrednost gozdnih lesnih sortimentov na kamionski cesti.

 

Leto 2019:

  • V januarju 2018 je bila količina gozdnih lesnih sortimentov 337,67 m3, iztržena povprečna cena pa 50,89 EUR/m3