V skladu s 15. členom drugega odstavka Uredbe o koncesiji za izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije SiDG objavlja količino in vrednost gozdnih lesnih sortimentov na kamionski cesti.

 

  • V januarju 2020 je bila količina gozdnih lesnih sortimentov ____ m3, iztržena povprečna cena pa ____ EUR/m3