Vsaka izvedba novih gradbenih infrastrukturnih projektov v gozdnem prostoru zahteva tudi sečnjo drevja ter odstranitev gozdnih lesnih sortimentov in sečnih ostankov. To pa v razmerah izvajanja del po poti javnih naročil ni lahka naloga - ne za investitorja, še manj za izvajalce.

Posebej zahtevne so situacije pri gradnji gozdnih cest. Oddelek za gozdno gradbeništvo po enem letu preučevanja nastalih problemov, začenja v letošnjem letu po usmeritvah oddelka za javna naročila objavljati javna naročila investicijskih gradenj z vključeno izvedbo sečnje. Nanj se lahko javijo izvajalci, ki so vključeni v okvirni sporazum za sečnjo in gradnjo, ali pa ob oddaji ponudbe razpolagajo z  ustreznimi podizvajalci, kar obeta bolj učinkovito izvedbo in še bolj konkurenčno gradnjo gozdnih prometnic v državnih gozdovih.

 

 

 

Javna naročila

Aktualna javna naročila za izvajalce.

Sporočila za javnost

Medijske objave družbe SiDG.

Galerija

Objave medijskih datotek družbe SiDG.

Javne dražbe GLS

Javne dražbe gozdno lesnih sortimentov.

Kontaktni podatki

Kontakt za stranke.

Pišite nam