V okviru gospodarjenja z gozdovi v lasti Republike Slovenije družba SiDG opravlja zlasti spodaj opisane dejavnosti.

 

IZVAJANJE VSEH POTREBNIH IN NAČRTOVANIH DEL V GOZDOVIH:

• izvajanje sečnje in spravila lesa iz državnih gozdov,

• prevoz gozdnih lesnih sortimentov iz državnih gozdov,

• gradnja in vzdrževanje gozdne infrastrukture (razen vzdrževanja gozdnih cest),

• izvajanje gojitvenih in varstvenih del ter drugih del za zagotavljanje vseh funkcij gozdov.

 

PRODAJA GLS:

• prodaja lesa in gozdnih lesnih sortimentov.

 

RAZPOLAGANJE IN UPRAVLJANJE Z NEPREMIČNINAMI:

• izvajanje prometa z gozdovi (nakup, prodaja, menjava, razdružitve) in neodplačnih prenosov lastništva gozdov,

• ustanovitev služnosti, pravic stvarnega bremena in stavbnih pravic na državnih gozdovih,

• izdajo soglasij za oddajanje državnih gozdov oziroma objektov v njem v najem (npr. za namene prireditev).

 

PRIMARNA PREDELAVA LESA IN LESNI CENTRI:

• organiziranje centrov za zbiranje oziroma predelavo lesa,

• vzpostavljanje in razvoj gozdno-lesnih verig.

 

CERTIFICIRANJE

• certifikat FSC,

• certifikat PEFC.

 

SODELOVANJE Z EUSTAFOR

 

Javna naročila

Aktualna javna naročila za izvajalce.

Sporočila za javnost

Medijske objave družbe SiDG.

Galerija

Objave medijskih datotek družbe SiDG.

Javne dražbe GLS

Javne dražbe gozdno lesnih sortimentov.

Kontaktni podatki

Kontakt za stranke.

Pišite nam