Člani nadzornega sveta družbe SiDG, ki so predstavniki ustanoviteljice, Republike Slovenije, so:

  • Samo Mihelin,
  • mag. Andrej Rihter,
  • Dragica Vrkič Kozlan in
  • mag. Miroslav Ribič.

Vlada Republike Slovenije jih je kot skupščina družbe dne 18. 7. 2019 s sklepom imenovala za obdobje štirih let.

Nadzorni svet SiDG je na svoji 1. ustanovni seji 25. 7. 2019 za predsednika izvolil Sama Mihelina, za njegovega namestnika pa mag. Miroslava Ribiča.

Svet delavcev družbe je za člane nadzornega sveta, ki so predstavniki delavcev, izvolil naslednje tri člane:

  • Lovra Bornška,
  • Borisa Semeniča in
  • mag. Katarino Stanonik Roter.