Naslov Datum objave Rok oddaje Razpisna dokumentacija Vprašanja & odgovori
Faktorji za prilagoditev cen na osnovi avstrijskega statističnega urada po posameznih sortimentih in drevesnih vrstah

.


Zapadle prodaje GLS z javnimi razpisi za sklepanje dolgoročnih pogodb najdete arhivu.

Javna naročila

Aktualna javna naročila za izvajalce.

Sporočila za javnost

Medijske objave družbe SiDG.

Galerija

Objave medijskih datotek družbe SiDG.

Javne dražbe GLS

Javne dražbe gozdno lesnih sortimentov.

Kontaktni podatki

Kontakt za stranke.