ODKUPUJEMO GOZDOVE

 

 

 


2. licitacija vrednejših lesnih srtimentov v letu 2022


Kočevje, 24.november 2022 - Družba Slovenski državni gozdovi, d. o. o, (SiDG) organizira novo neposredno prodajo lesa iglavcev in listavcev, ki je namenjen proizvodnji najkakovostnejšega furnirja, pohištva, glasbil in drugih posebnih proizvodov. Na voljo bo okrog 620 m3 vrednejše hlodovine različnih drevesnih vrst. Licitacija vrednejših sortimentov bo potekala dne 6. decembra 2022 ob 10. uri v začasnih prostorih SiDG, d. o. o., Reška cesta 14, 1330 Kočevje.

Imenovano novo poslovodstvo SiDG

Vrhnika, 28. oktobra 2022 - Nadzorni svet družbe Slovenski državni gozdovi, d.o.o. (v nadaljevanju nadzorni svet) je na včerajšnji seji za glavnega direktorja družbe imenoval mag. Marka Matjašiča, za člana poslovodstva pa dr. Aleša Kadunca. Funkciji nastopita s 1. januarjem 2023. Poslovodstvo je imenovano za mandatno dobo petih let.

Objavljen razpis za podelitev štipendij

Kočevje, 26. oktober 2022 – SiDG prvič od ustanovitve objavlja razpis za podelitev štipendij dijakom in študentom gozdarstva za šolsko oziroma študijsko leto 2022/2023. Skupaj nameravamo podeliti 16 štipendij, pri čemer višina štipendije za dijaka znaša 120 evrov mesečno, za študenta pa 200 evrov mesečno. Rok za oddajo vlog se izteče 15. novembra.

Povabilo na 43/2022 javno dražbo

Kočevje, 23. november 2022 - Družba Slovenski državni gozdovi d.o.o. vse zainteresirane kupce poziva k sodelovanju na letošnji triinštirideseti javni dražbi za prodajo lesa iz državnih gozdov. Rok za oddajo ponudb je najkasneje do 29.11.2022 do 9:00 ure. Predmet dražbe je 1 sklop, hlodovina ostali listavci v skupni izmeri 174,57m3, v PE Murska Sobota.

Povabilo na javno dražbo 44 in 45/2022

Kočevje, 24. November 2022 - Družba SiDG d.o.o. vse zainteresirane kupce poziva k sodelovanju na letošnji 44. in 45. javni dražbi za prodajo lesa iz državnih gozdov. Rok za oddajo ponudb je najkasneje do 01.12.2022 do 9:00 ure. Predmet 44 dražbe je 1 sklop hlod. hrasta v skupni izmeri 32,48m3. Predmet 45 dražbe je 1 sklop hlod. smreke jelke v skupni izmeri 571,39m3