ODKUPUJEMO GOZDOVE

 

 


Javni poziv za predlaganje kandidatov za člane strokovnega sveta

Kočevje, 8.6.2021 - Družba Slovenski državni gozdovi, d. o. o., poziva lokalne skupnosti, organizacije civilne družbe s področja varovanja okolja ter strokovne organizacije in združenja s področja gozdarstva in lesarstva k podaji predlogov kandidatov za člane oz. članice Strokovnega sveta družbe SiDG, d.o.o. Rok za posredovanje predlogov kandidatov za člane strokovnega sveta se izteče 20. julija 2021. Strokovni svet je posvetovalni organ poslovodstva družbe in ga sestavlja 10 članov oz. članic, ki jih imenuje poslovodstvo družbe. Imenovani so za mandatno obdobje štirih let in so po izteku mandata lahko ponovno imenovani. Članstvo v strokovnem svetu je častno.

Otvoritev Pragozdne poti Krokar

Kočevje, 20. maja 2021 – Na območju kočevskih gozdov so predstavniki gozdarskih in okoljskih institucij uradno odprli Pragozdno pot Krokar, ki bo obiskovalce popeljala do roba tega prvinskega bukovega gozda, od leta 2017 uvrščenega na seznam svetovne naravne dediščine Unesca. Otvoritev pragozdne poti Krokar je tudi uvod v Teden gozdov 2021.

Sprejet Strateški načrt poslovanja SiDG

Ljubljana, 16. aprila 2021 - Osnovni cilji gospodarjenja z državnimi gozdovi določa že Zakon o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije, za doseganje teh ciljev ter izpolnjevanje izhodišč Vlade Republike Slovenije pa je družba v Strateškem načrtu določila operativne cilje, usmeritve in ukrepe na petih strateških področjih delovanja.

Spomladanski foto natečaj 2021

Kočevje, 19. maja 2021 - Letošnja pomlad nas je s svojim spremenljivim vremenom presenetila domala že z vsemi letnimi časi. V upanju na bolj stabilno in lepo spomladansko vreme vas vabimo, da se napotite v naravo, v gozd in tam posnamete kakšno fotografijo ter jo delite z nami v našem spomladanskem foto natečaju, ki poteka na družbenih omrežjih.

Odprta Mašunska gozdna učna pot

Mašun, 24. maja 2021 - Začenja se Teden gozdov 2021 in 24. maja je na Mašunu potekal osrednji dogodek, odprtje razstave "Velike zveri in njihovi gozdovi" in obnovljene Mašunske gozdne učne poti, odprtja se je udeležil minister dr. Jože Podgoršek skupaj z drugimi predstavniki institucij s področja gozdarstva, kmetijstva in okolja.