ODKUPUJEMO GOZDOVE

 

 

 


TEDEN GOZDOV - Z obnovo in nego gozda do večje odpornosti gozdov na podnebne spremembe

Kočevje, 23. maj 2022 – Danes se začenja teden gozdov, ki bo potekal do 29. maja. Osrednja tema letošnjega tedna gozdov je »Nega gozda: danes za jutri, za naravo in ljudi«. Gozdarji želimo tokrat izpostaviti pomen nege gozda, saj sta za zagotavljanje trajnostnega, sonaravnega in mnogonamenskega gospodarjenja z gozdovi ključna ukrepa ravno obnova in nega gozda. Z ustrezno nego gozda pa krepimo tudi stabilnost in odpornost gozda na negativne poledice podnebnih sprememb in izboljšujemo njegovo biotsko pestrost.

Povabilo na javno dražbo 11/2022

Kočevje, 17. maj 2022 - Družba Slovenski državni gozdovi vse zainteresirane kupce poziva k sodelovanju na letošnji enajsti javni dražbi za prodajo lesa iz državnih gozdov. Predmet dražbe, ki bo potekala 23.5.2022 ob 10:00 uri na Reški cesti 14 v Kočevju, so 4 sklopi različnih sortimentov v skupni izmeri 363,67 m3.

Povabilo na javno dražbo 9/2022

Kočevje, 7. maj 2022 - Družba Slovenski državni gozdovi vse zainteresirane kupce poziva k sodelovanju na letošnji deveti javni dražbi za prodajo lesa iz državnih gozdov. Predmet dražbe, ki bo potekala 12.5.2022 ob 10:00 uri na Reški cesti 14 v Kočevju, je 5 sklopov hlodovine bukev v skupni izmeri 1.789,21 m3.

Povabilo na javno dražbo 10/2022

Kočevje, 7. maj 2022 - Družba Slovenski državni gozdovi vse zainteresirane kupce poziva k sodelovanju na letošnji osmi javni dražbi za prodajo lesa iz državnih gozdov. Predmet dražbe, ki bo potekala 12.5.2022 ob 11:00 uri na Reški cesti 14 v Kočevju, je sklop hlodovine ostalih listavcev v skupni izmeri 3,82 m3.

Akcija "Pomladimo gozdove 2022" uspela

Kočevje, 10. aprila 2022 – Akcija sadnje dreves Pomladimo gozdove 2022 je bila izvedena na šestih lokacijah po Sloveniji. Akcija je uspela in kljub slabemu vremenu smo bili z udeležbo zadovoljni. Nekaj sto prostovoljcev je tik pred dežjem, snegom in vetrom posadilo 10.000 sadik gozdnega drevja. Hvala vsem, ki ste nam pomagali.