ODKUPUJEMO GOZDOVE

 

 


Nadzorni svet SiDG imenoval novo poslovodstvo


Kočevje, 5. februarja 2021 – Nadzorni svet družbe Slovenski državni gozdovi, d.o.o., (SiDG) je na današnji seji za glavnega direktorja družbe soglasno imenoval mag. Roberta Tomazina, za člana poslovodstva pa Matjaža Juvančiča in Andreja Janšo. Poslovodstvo SiDG je imenovano za petletni mandat.

SPREMEMBE V NADZORNEM SVETU

Kočevje, 3. februarja 2021 – Vlada Republike Slovenije se je v vlogi skupščine družbe SiDG seznanila, da je članu nadzornega sveta Samu Mihelinu, zaradi predčasnega odstopa prenehal mandat 29. avgusta 2020. Namesto njega je Vlada za obdobje štirih let imenovala za članico nadzornega sveta, ki je predstavnica ustanoviteljice, Branko Neffat.

ZIMSKO FOTO TEKMOVANJE 2021

Kočevje, 13. januar 2021 – Nizke temperature in snežna odeja, ki so poskrbeli za romantično zimsko vzdušje, so nas spodbudili k odločitvi, da po spomladanskem in jesenskem foto natečaju prvič organiziramo še zimskega. Vabimo vas, da delite fotografije zimskega gozda s hashtagom #gozdpozimi2021 na Instagramu ali Facebook strani SiDG.

JAVNA DRAŽBA 06/2021

Kočevje, 04. marec 2021 - Družba slovenski državni gozdovi - SiDG d.o.o. vse zainteresirane kupce poziva k sodelovanju na letošnji šesti javni dražbi za prodajo lesa iz državnih gozdov. Predmet dražbe, ki bo potekal 10.03.2021 ob 10:00 uri na sedežu družbe v Kočevju, Rožna ulica 39, je 1 sklop hlodovina ostali listavci - vrednejši les v skupni izmeri 20,58 m3.

PRODAJE LESA S POGODBAMI

Kočevje, 19. november 2020 - Na podlagi določil Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije in Pravil o načinu in merilih za prodajo gozdnih lesnih sortimentov, ki jih je sprejela Vlada Republike Slovenije, SiDG objavlja javni razpis za sklenitev dolgoročnih pogodb za prodajo gozdnih lesnih sortimentov iz gozdov v lasti države.