ODKUPUJEMO GOZDOVE

 

 


JAVNI POZIV ZA ODDAJO NEZAVEZUJOČIH PONUDB STRATEŠKEGA PARTNERJA V CENTER ZA ZBIRANJE IN PREDELAVO LESA SNEŽNIK


Na podlagi določb Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 9/16 in 36/21 – ZZIRDKG) in Pravil družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o., o načinu in merilih za prodajo gozdnih lesnih sortimentov, št. 34000-5/2020/4, ki jih je Vlada Republike Slovenije sprejela 20. 08. 2020, družba Slovenski državni gozdovi, d. o. o., objavlja javni poziv za oddajo nezavezujočih ponudb strateškega partnerja v center za zbiranje in predelavo lesa Snežnik.

Predmet javnega poziva je poziv vsem strateškim investitorjem v lesnopredelovalno industrijo, da podajo nezavezujočo ponudbo za sklenitev pogodbe o strateškem partnerstvu v družbi Snežnik d. o. o., dolgoročne pogodbe o prodaji lesa in nadgradnji obsega in stopnje predelave in obdelave lesa. Ponudba mora prispeti na naslov SiDG d. o. o., Rožna ulica 39, 1330 Kočevje, do 2. 8. 2021 do 12.00 ure. Ponudbe, ki ne bodo pravočasno prispele, bodo zavržene.

Javni poziv za člane strokovnega sveta

Kočevje, 8.6.2021 - SiDG poziva lokalne skupnosti, organizacije civilne družbe s področja varovanja okolja ter strokovne organizacije in združenja s področja gozdarstva in lesarstva k podaji predlogov kandidatov za člane oz. članice Strokovnega sveta družbe SiDG. Rok za posredovanje predlogov kandidatov za člane strokovnega sveta se izteče 20. julija 2021.

SiDG praznuje peto obletnico

Kočevje, 1. julij 2021 – Na današnji dan pred petimi leti je z delovanjem začela družba Slovenski državni gozdovi. Na tej poti je podjetje premagalo številne izzive, med njimi velja izpostaviti obsežno sanacijo v naravnih ujmah poškodovanih gozdov ter postalo eno izmed največjih in najbolj uspešnih slovenskih podjetij s smelimi načrti za prihodnje poslovanje.

V novem javnem naročilu licenciranje

Kočevje, 16. julija 2021 – SiDG je danes objavil javno naročilo po odprtem postopku in s sklenitvijo okvirnega sporazuma za oddajo storitev sečnje in spravila za obdobje od 01. 01. 2022 do 31. 12. 2025. Skupna ocenjena vrednost naročila za obdobje štirih let znaša 92 milijonov evrov brez DDV. Rok za zbiranje ponudb se izteče 12. avgusta 2021 ob 10.00.

Odprta Mašunska gozdna učna pot

Mašun, 24. maja 2021 - Začenja se Teden gozdov 2021 in 24. maja je na Mašunu potekal osrednji dogodek, odprtje razstave "Velike zveri in njihovi gozdovi" in obnovljene Mašunske gozdne učne poti, odprtja se je udeležil minister dr. Jože Podgoršek skupaj z drugimi predstavniki institucij s področja gozdarstva, kmetijstva in okolja.