Naslov Datum objave Rok oddaje Razpisna dokumentacija
Javni poziv za zbiranje ponudb za odkup gozdno lesnih sortimetov št.: 47/2019 - OBLOVINA IGLAVCEV PE MARIBOR POPRAVEK 26.08.2019 02.09.2019 do 9.00 ure
Javni poziv za zbiranje ponudb za odkup gozdno lesnih sortimetov št.: 46/2019 - OBLOVINA IGLAVCEV PE MARIBOR POPRAVEK 26.08.2019 02.09.2019 do 9.00 ure
Javni poziv za zbiranje ponudb za odkup gozdno lesnih sortimetov št.: 48/2019 - HLODOVINA SMREKA, JELKA 26.08.2019 03.09.2019 do 9.00 ure
Javni poziv za zbiranje ponudb za odkup gozdno lesnih sortimetov št.: 47/2019 - OBLOVINA IGLAVCEV PE MARIBOR 26.08.2019 02.09.2019 do 9.00 ure
Javni poziv za zbiranje ponudb za odkup gozdno lesnih sortimetov št.: 46/2019 - OBLOVINA IGLAVCEV PE MARIBOR 26.08.2019 02.09.2019 do 9.00 ure
Javni poziv za zbiranje ponudb za odkup gozdno lesnih sortimetov št.: 45/2019 - Hlodovina smreka, jelka PE Maribor 23.08.2019 29.08.2019 do 9.00 ure
Javni poziv za zbiranje ponudb za odkup gozdno lesnih sortimetov št.: 44/2019 - Hlodovina smreka, jelka PE Maribor 23.08.2019 29.08.2019 do 9.00 ure
Javni poziv za zbiranje ponudb za odkup gozdno lesnih sortimetov št.: 43/2019 - OBLOVINA IGLAVCEV - PE Maribor 16.08.2019 23.08.2019 do 9.00 ure
Javni poziv za zbiranje ponudb za odkup gozdno lesnih sortimetov št.: 42/2019 - OBLOVINA IGLAVCEV - PE Maribor 16.08.2019 23.08.2019 do 9.00 ure
Javni poziv za zbiranje ponudb za odkup gozdno lesnih sortimetov št.: 41/2019 - OBLOVINA IGLAVCEV (GGO Murska Sobota, GGO Maribor) 24.07.2019 30.07.2019 do 9.00 ure
Javni poziv za zbiranje ponudb za odkup gozdno lesnih sortimetov št.: 40/2019 - HLODOVINA BUKVE - PE Postojna 23.07.2019 31.07.2019 do 9.00 ure
Javni poziv za zbiranje ponudb za odkup gozdno lesnih sortimetov št.: 39/2019 - VSI SORTIMENTI V PE Ljubljana (GGO Celje, Nazarje, Brežice) 18.07.2019 25.07.2019 do 9.00 ure
Javni poziv za zbiranje ponudb za odkup gozdno lesnih sortimetov št.: 38/2019 - HLODOVINA SMREKA, JELKA, RDEČI BOR 18.07.2019 25.07.2019 do 9.00 ure
Javni poziv za zbiranje ponudb za odkup gozdno lesnih sortimetov št.: 37/2019 - Oblovina iglavcev (GGO Nazarje, Brežice, Celje, Ljubljana) 16.07.2019 23.07.2019 do 9.00 ure
Javni poziv za zbiranje ponudb za odkup gozdno lesnih sortimetov št.: 36/2019 - Zeleni sekanci (OE Brežice) 16.07.2019 23.07.2019 do 9.00 ure
Javni poziv za zbiranje ponudb za odkup gozdno lesnih sortimetov št.: 35/2019 - Hlodovina bukve 16.07.2019 23.07.2019 do 9.00 ure
Javni poziv za zbiranje ponudb za odkup gozdno lesnih sortimetov št.: 34/2019 - Oblovina ostalih listavcev 16.07.2019 23.07.2019 do 9.00 ure
Javni poziv za zbiranje ponudb za odkup gozdno lesnih sortimetov št.: 33/2019 - HLODOVINA SMREKA, JELKA 15.07.2019 23.07.2019 do 9.00 ure
Javni poziv za zbiranje ponudb za odkup gozdno lesnih sortimetov št.: 32/2019 - HLODOVINA SMREKA, JELKA - POPRAVEK 05.07.2019 11.07.2019 do 9.00 ure
Javni poziv za zbiranje ponudb za odkup gozdno lesnih sortimetov št.: 32/2019 - HLODOVINA SMREKA, JELKA 03.07.2019 11.07.2019 do 9.00 ure
Javni poziv za zbiranje ponudb za odkup gozdno lesnih sortimetov št.: 31/2019 - HLODOVINA JE in SM 02.07.2019 10.07.2019 do 9.00 ure
Javni poziv za zbiranje ponudb za odkup gozdno lesnih sortimetov št.: 30/2019 št. - hlodovina smreka, jelka - Popravek JZP 29-2019 iz dne 28.06.2019. Popravek se nanaša samo na zaporedno številko razpisa, ostali parametri ostanejo nespremenjeni. 28.06.2019 04.07.2019 do 9.00 ure
Javni poziv za zbiranje ponudb za odkup gozdno lesnih sortimetov št.: 29/2019 št. - hlodovina smreka, jelka - Popravek JZP 29-2019 iz dne 28.06.2019. Popravek se nanaša samo na zaporedno številko razpisa, ostali parametri ostanejo nespremenjeni. Preimenovanje v številko JZP 30-2019 28.06.2019 04.07.2019 do 9.00 ure
Javni poziv za zbiranje ponudb za odkup gozdno lesnih sortimetov št.: 29/2019 št. - oblovina ostalih listavcev 18.06.2019 26.06.2019 do 9.00 ure
Javni poziv za zbiranje ponudb za odkup gozdno lesnih sortimetov št.: 28/2019 št. - hlodovina zeleni bor (OE Brežice) 18.06.2019 26.06.2019 do 9.00 ure
Javni poziv za zbiranje ponudb za odkup gozdno lesnih sortimetov št.: 27/2019 št. - veliki jesen PE Kočevje 12.06.2019 17.06.2019 do 9.00 ure
Javni poziv za zbiranje ponudb za odkup gozdno lesnih sortimetov št.: 26/2019 št: - vsi sortimenti v PE Ljubljana 07.06.2019 14.06.2019 do 9.00 ure
Javni poziv za zbiranje ponudb za odkup sečnih ostankov za zelene sekance št.: 25/2019 - zeleni sekanci (OE Bled, OE Kranj, OE Brežice) 07.06.2019 13.06.2019 do 9.00 ure
Javni poziv za zbiranje ponudb za odkup gozdno lesnih sortimetov št.: 24/2019 - ostala oblovina listavcev - metrska drva 31.05.2019 07.06.2019 do 9.00 ure
Javni poziv za zbiranje ponudb za odkup gozdno lesnih sortimetov št.: 23/2019 - oblovina iglavcev (GGO Slovenj Gradec) 04.06.2019 11.06.2019 do 9.00 ure
Javni poziv za zbiranje ponudb za odkup gozdno lesnih sortimetov št.: 22/2019 - Sečni ostanki za zelene sekance 27.05.2019 03.06.2019 do 9.00 ure
Javni poziv za zbiranje ponudb za odkup gozdno lesnih sortimetov št.: 21/2019 - Hlodovina smreke, jelke (GGO SLOVENJ GRADEC) 28.05.2019 05.06.2019 do 9.00 ure
Javni poziv za zbiranje ponudb za odkup gozdno lesnih sortimetov št.: 20/2019 - Sečni ostanki za zelene sekance 15.05.2019 22.05.2019 do 9.00 ure
Javni poziv za zbiranje ponudb za odkup gozdno lesnih sortimetov št.: 19/2019 - Oblovina iglavcev (GGO Murska Sobota, GGO Maribor) 09.05.2019 17.05.2019 do 9.00 ure
Javni poziv za zbiranje ponudb za odkup gozdno lesnih sortimetov št.: 18/2019 - Hlodovina bukve 09.05.2019 17.05.2019 do 9.00 ure
Javni poziv za zbiranje ponudb za odkup gozdno lesnih sortimetov št.: 17/2019 - Les za plošče bukev 09.05.2019 17.05.2019 do 9.00 ure
Javni poziv za zbiranje ponudb za odkup gozdno lesnih sortimetov št.: 16/2019 - hlodovina ostalih iglavcev (PE Maribor) 17.04.2019 25.04.2019 do 9.00 ure
Javni poziv za zbiranje ponudb za odkup gozdno lesnih sortimetov št.: 15/2019 - hlodovina bukve 09.04.2019 17.04.2019 do 9.00 ure
Javni poziv za zbiranje ponudb za odkup gozdno lesnih sortimetov št.: 14/2019 - hlodovina bukve 09.04.2019 17.04.2019 do 9.00 ure
Javni poziv za zbiranje ponudb za odkup gozdno lesnih sortimetov št.: 13/2019 - hlodovina iglavcev (GGO Bled, GGO Kranj) 17.04.2019 25.04.2019 do 9.00 ure
Javni poziv za zbiranje ponudb za odkup gozdno lesnih sortimetov št.: 12/2019 - oblovina iglavcev (GGO: Brežice, Celje, Nazarje) 09.04.2019 17.04.2019 do 9.00 ure
Javni poziv za zbiranje ponudb za odkup gozdno lesnih sortimetov št.: 11/2019 - hlodovina iglavcev (GGO: Brežice, Celje, Nazarje) 09.04.2019 17.04.2019 do 9.00 ure
Javni poziv za zbiranje ponudb za odkup gozdno lesnih sortimetov št.: 10/2019 - hlodovina bukve 09.04.2019 17.04.2019 do 9.00 ure
Javni poziv za zbiranje ponudb za odkup gozdno lesnih sortimetov št.: 9/2019 - oblovina iglavcev 05.04.2019 15.04.2019 do 9.00 ure
Javni poziv za zbiranje ponudb za odkup gozdno lesnih sortimetov št.: 8/2019 - hlodovina iglavcev 05.04.2019 15.04.2019 do 9.00 ure
Javni poziv za zbiranje ponudb za odkup gozdno lestnih sortimetov št.: 7/2019 - hlodovina bukovina 04.04.2019 12.04.2019 do 9.00 ure
Javni poziv za zbiranje ponudb za odkup gozdno lestnih sortimetov št.: 6/2019 - ostala oblovina listavcev 04.04.2019 12.04.2019 do 9.00 ure
Javni poziv za zbiranje ponudb za odkup gozdno lestnih sortimetov št.: 5/2019 - les za plošče bukev 04.04.2019 12.04.2019 do 9.00 ure
Javni poziv za zbiranje ponudb za odkup gozdno lesnih sortimetov št.: 4/2019 - hlodovina iglavcev - POPRAVEK 05.04.2019 15.04.2019 do 9.00 ure
Javni poziv za zbiranje ponudb za odkup gozdno lestnih sortimetov št.: 4/2019 - hlodovina iglavcev 05.04.2019 15.04.2019 do 9.00 ure
Javni poziv za zbiranje ponudb za odkup gozdno lestnih sortimetov št.: 3/2019 - les za plošče bukev 03.04.2019 11.04.2019 do 9.00 ure
Javni poziv zbiranja ponudb za odkup sečnih ostankov za zelene sekance št.: 2/2019 - zeleni sekanci (GGO Slovenj Gradec, GGO Maribor) 20.03.2019 28.03.2019 do 9.00 ure
Javni poziv zbiranja ponudb za odkup gozdno lesnih sortimentov št.: 1/2019 - oblovina iglavcev (GGO Slovenj Gradec, GGO Maribor) 20.03.2019 28.03.2019 do 9.00 ure
Javni poziv za zbiranje ponudb za odkup gozdno lesnih sortimentov št.: 22/2018 - ostala oblovina listavcev - metrska drva 27.11.2018 03.12.2018 do 9.00 ure
Javni poziv za zbiranje ponudb za odkup gozdno lesnih sortimentov št.: 21/2018 - hlodovina JE in SM 12.10.2018 19.10.2018 do 9.00 ure
Javni poziv za zbiranje ponudb za odkup hlodovine ostalih iglavcev v PE Maribor št.: 20/2018 05.10.2018 10.10.2018 do 9.00 ure
Javni poziv za zbiranje ponudb za odkup gozdno lesnih sortimentov št.: 19/2018 - hlodovina JE in SM 28.09.2018 03.10.2018 do 9.00 ure
Javni poziv za zbiranje ponudb za odkup hlodovine ostalih iglavcev v PE Maribor št.: 18/2018 30.08.2018 07.09.2018 do 9.00.ure
Javni poziv za zbiranje ponudb za odkup vseh vrst GLS za PE Postojna (ZGS OE 05 Postojna) št.: 17/2018 vsi sortimenti v PE PO 28.08.2018 05.09.2018 do 9.00.ure
Javni poziv za zbiranje ponudb za odkup vseh vrst GLS za PE Postojna (ZGS OE 01 Tolmin) št.: 16/2018 vsi sortimenti v PE PO 28.08.2018 05.09.2018 do 9.00.ure
Javni poziv za zbiranje ponudb za odkup vseh vrst GLS za PE Ljubljana (ZGS OE 08 Brežice, OE 09 Celje, OE Nazarje) št.: 15/2018 vsi sortimenti v PE LJ 28.08.2018 05.09.2018 do 9.00.ure
Javni poziv za zbiranje ponudb za odkup gozdno lesnih sortimentov št.:14/2018 24.08.2018 30.08.2018 do 9.00.ure
Javni poziv za zbiranje ponudb za odkup sečnih ostankov za zelene sekance GGO Kranj št.:13/2018 06.08.2018 10.08.2018 do 12.ure
Javni poziv za zbiranje ponudb za odkup gozdno lesnih sortimentov št.:12/2018 - hlodovina iglavcev GGO Bled 06.08.2018 10.08.2018 do 12.ure
Javni poziv za zbiranje ponudb za odkup gozdno lesnih sortimentov, št.: 11/2018 - metrska drva listavcev 11.06.2018 19.06.2018 do 9.ure
Javni poziv za zbiranje ponudb za odkup gozdno lesnih sortimentov, št.: 10/2018 - brusni les smreka, jelka 15.05.2018 23.05.2018 do 9.ure
Javni poziv za zbiranje ponudb za odkup gozdno lesnih sortimentov, št.: 9/2018 - ostala oblovina iglavcev 15.05.2018 23.05.2018 do 9.ure
Javni poziv za zbiranje ponudb za odkup gozdno lesnih sortimentov, št.: 8/2018 - hlodovina iglavcev 11.05.2018 21.05.2018 do 9.ure
Javni poziv za zbiranje ponudb za odkup sečnih ostankov, št.: 7/2018 zeleni sekanci PE KO 22.03.2018 30.03.2018 do 10.ure
Javni poziv za zbiranje ponudb za odkup sečnih ostankov, št.: 6/2018 zeleni sekanci PE LJ 22.03.2018 30.03.2018 do 10.ure
Javni poziv za zbiranje ponudb za odkup sečnih ostankov, št.: 5/2018 zeleni sekanci PE PO 22.03.2018 30.03.2018 do 10.ure
Javni poziv za zbiranje ponudb za odkup sečnih ostankov, št.: 4/2018 zeleni sekanci PE MB 22.03.2018 30.03.2018 do 10.ure
Javni poziv za zbiranje ponudb za odkup GLS, št.: 3/2018 brusni les igl. 18.1.2018 26.1.2018 do 10. ure
Javni poziv za zbiranje ponudb za odkup GLS, št.: 2/2018 oblovina listavcev 18.1.2018 26.1.2018 do 10. ure
Javni poziv za zbiranje ponudb za odkup celuloze iglavcev, št.: 1/2018 cel. Igl. 18.1.2018 26.1.2018 do 10. ure
Javni poziv za zbiranje ponudb za odkup vseh vrst GLS za PE Ljubljana, št.: 7/2017 vsi sortimenti KO 14.12.2017 22.12.2017 do 11. ure
Javni poziv za zbiranje ponudb za odkup celuloze iglavcev, št.: 6/2017 cel. igl. 13.10.2017 23.10.2017 do 11. ure
Javni poziv za zbiranje ponudb za odkup vseh vrst GLS za PE Ljubljana, št.: 5/2017 vsi sortimenti LJ 12.10.2017 20.10.2017 do 11. ure
Javni poziv za zbiranje ponudb za odkup vseh vrst GLS za PE Postojna, št.: 4/2017 vsi sortimenti PO 9.10.2017 19.10.2017 do 11. ure
Javni poziv za zbiranje ponudb za odkup vseh vrst GLS za PE Maribor, št.: 3/2017 vsi sortimenti MB 9.10.2017 18.10.2017 do 11. ure
Javni poziv za zbiranje ponudb za odkup GLS oblovine lesa za lesne plošče, št.: 2/2017 list. plošče 5.10.2017 13.10.2017 do 11. ure
Javni poziv SiDG za zbiranje ponudb za odkup GLS hlodovine iglavcev, št.: 1/2017 hi igl 2.10.2017 10.10.2017 do 11. ure
Javni poziv SiDG za oddajo ponudb za nakup GLS iz državnih gozdov 8.12.2016 20.12.2016