ODKUPUJEMO GOZDOVE

 

 


Nov začasni direktor Slovenskih državnih gozdov

Kočevje, 5. maja 2020 – Nadzorni svet SiDG je na svoji 13. redni seji dne 5.5.2020 z dosedanjim glavnim direktorjem Zlatkom Fickom sklenil sporazum o prenehanju mandata in pogodbe o zaposlitvi z dnem 5.5.2020. Z istim dnem je Darjo Derganc odpoklical s funkcije direktorice za finance, računovodstvo in kontroling. V nadaljevanju seje je nadzorni svet za začasnega direktorja družbe imenoval dosedanjega predsednika nadzornega sveta Sama Mihelina, in sicer do imenovanja novega poslovodstva, vendar največ za obdobje enega leta.

JAVNA DRAŽBA 52/2020

Kočevje, 7. avgust 2020 - Družba Slovenski državni gozdovi vse zainteresirane kupce poziva k sodelovanju na letošnji dvainpetdeseti javni dražbi za prodajo lesa iz državnih gozdov. Predmet dražbe, ki bo potekala 12.08.2020 ob 10:30 uri na sedežu družbe v Kočevju, je 1 sklop ostale oblovine iglavcev v skupni izmeri 374,50 m3.

JAVNA DRAŽBA 50/2020

Kočevje, 7. avgust 2020 - Družba Slovenski državni gozdovi vse zainteresirane kupce poziva k sodelovanju na letošnji petdeseti javni dražbi za prodajo lesa iz državnih gozdov. Predmet dražbe, ki bo potekala 12.08.2020 ob 10:00 uri na sedežu družbe v Kočevju, je 5 sklopov oblovine iglavcev in listavcev v skupni izmeri 4.962,16 m3.

JAVNA DRAŽBA 49/2020

Kočevje, 29. julij 2020 - Družba SiDG vse zainteresirane kupce poziva k sodelovanju na letošnji devetinštirideseti javni dražbi za prodajo lesa iz državnih gozdov. Predmet dražbe, ki bo potekala 04.08.2020 ob 11:00 uri na sedežu družbe v Kočevju, sta 2 sklopa ostale oblovine listavcev v skupni izmeri 799,50 m3.

JAVNA DRAŽBA 51/2020

Kočevje, 7. avgust 2020 - Družba Slovenski državni gozdovi vse zainteresirane kupce poziva k sodelovanju na letošnji enainpetdeseti javni dražbi za prodajo lesa iz državnih gozdov. Predmet dražbe, ki bo potekala 12.08.2020 ob 11:00 uri na sedežu družbe v Kočevju, je 6 sklopov ostale oblovine iglavcev in listavcev v skupni izmeri 4.649,29 m3.