ODKUPUJEMO GOZDOVE

 

 


Javni razpis za poslovodstvo SiDG

Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17 in 22/19 – ZPosS; v nadaljevanju ZGD-1), 19. člena Akta o ustanovitvi družbe Slovenski državni gozdovi, d.o.o., št. 007-89/2016/9 z dne 3. 3. 2016, št. 01406-1/2016/12 z dne 14. 12. 2016, št. 01406-2/2019 z dne 4. 4. 2019 in št. 01406-3/2020/5 z dne 23. 7. 2020 ter sklepa 18. redne seje nadzornega sveta družbe Slovenski državni gozdovi, d.o.o., z dne 3. 9. 2020, Nadzorni svet družbe Slovenski državni gozdovi, d.o.o. objavlja

R A Z P I S

za tričlansko poslovodstvo družbe Slovenski državni gozdovi, d.o.o.

»Glavni direktor in dva člana poslovodstva« (m / ž)

Vpišite e-poštni naslov za svoj račun. Poslana vam bo potrditvena koda. Ko boste prejeli kodo za preverjanje, boste lahko izbrali novo geslo za vaš račun.

JAVNA DRAŽBA 70/2020

Kočevje, 18. september 2020 - Družba SiDG d.o.o. vse zainteresirane kupce poziva k sodelovanju na letošnji oseminšestdeseti javni dražbi za prodajo lesa iz državnih gozdov. Predmet dražbe, ki bo potekala 24.09.2020 ob 10:30 uri na sedežu družbe v Kočevju, so 3 sklopi hlodovine in oblovine v skupni izmeri 469,59 m3.

JAVNA DRAŽBA 69/2020

Kočevje, 18. september 2020 - Družba SiDG d.o.o. vse zainteresirane kupce poziva k sodelovanju na letošnji devetinšestdeseti javni dražbi za prodajo lesa iz državnih gozdov. Predmet dražbe, ki bo potekala 24.09.2020 ob 10:00 uri na sedežu družbe v Kočevju, so 4 sklopi ostale oblovine iglavcev v skupni izmeri 6.664,21 m3.

JAVNA DRAŽBA 66/2020

Kočevje, 15. september 2020 - Družba SiDG vse zainteresirane kupce poziva k sodelovanju na letošnji šestinšestdeseti javni dražbi za prodajo lesa iz državnih gozdov. Predmet dražbe, ki bo potekala 22.09.2020 ob 10:00 uri na sedežu družbe v Kočevju, je 7 sklopov ostale oblovine listavcev in iglavcev v skupni izmeri 1.767,70 m3.

JAVNA DRAŽBA 68/2020

Kočevje, 16. september 2020 - Družba SiDG d.o.o. vse zainteresirane kupce poziva k sodelovanju na letošnji oseminšestdeseti javni dražbi za prodajo lesa iz državnih gozdov. Predmet dražbe, ki bo potekala 23.09.2020 ob 10:00 uri na sedežu družbe v Kočevju, je 6 sklopov ostale oblovine iglavcev v skupni izmeri 1.613,80 m3.

JAVNA DRAŽBA 71/2020

Kočevje, 23. september 2020 - Družba SiDG, d.o.o. vse zainteresirane kupce poziva k sodelovanju na letošnji enainsedemdeseti javni dražbi za prodajo lesa iz državnih gozdov. Predmet dražbe, ki bo potekala 28.09.2020 ob 10:00 uri na sedežu družbe v Kočevju, je 5 sklopov ostale oblovine iglavcev in listavcev v skupni izmeri 2.069,75 m3.