Kočevje, 13. marec 2019 – Družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o. (SiDG) vse zainteresirane kupce poziva k sodelovanju na letošnji deseti javni dražbi za prodajo lesa iz državnih gozdov.

 

Družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o., obvešča vso zainteresirano javnost, da na podlagi Pravil družbe Slovenski državni gozdov, d.o.o., o načinu in merilih za prodajo gozdnih lesnih sortimentov, ki jih je dne 27. 7. 2017 sprejela Vlada Republike Slovenije kot skupščina družbe SiDG, ter njihovih sprememb in dopolnitev, objavlja poziv ponudnikom za sodelovanje na Javni dražbi za prodajo lesa iz državnih gozdov.

 

Javna dražba za prodajo hlodovine iglavcev in ostale oblovine listavcev bo potekala v torek, 19.03.2019 s pričetkom ob 10.00 uri, v poslovnih prostorih družbe Slovenski državni gozdovi, d.o.o., na naslovu: Rožna ulica 39, 1330 Kočevje.    

 

SKLOP 1: Ostala oblovina listavcev v skupni izmeri 509,77 m3, ki se nahaja na lokaciji- začasno skladišče v Straža v PE Kočevje- začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS).

 

SKLOP 2: Ostala oblovina listavcev v skupni izmeri 562,72 m3, ki se nahaja na lokaciji- začasno skladišče v Črnomelj- železniška postaja v PE Kočevje- začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS).

 

SKLOP 3: Ostala oblovina listavcev v skupni izmeri 493,83 m3, ki se nahaja na lokaciji- začasno skladišče v Sredgorska Luža Črnomelj v PE Kočevje- začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS).

 

SKLOP 4: Hlodovina iglavcev (smreka, jelka) v skupni izmeri 845,96 m3, ki se nahaja na lokaciji- začasno skladišče v Peskokop- lega 1 v PE Kočevje- začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS);

 

SKLOP 5: Hlodovina iglavcev (smreka, jelka) v skupni izmeri 330,74 m3, ki se nahaja na lokaciji- začasno skladišče v Snežnik v Kočevski Reki- lega 22 v PE Kočevje- začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS);

                                                  

Razpisna dokumentacija dražbe z vsemi pogoji za sodelovanje na dražbi in informacijami o njej, je objavljena na spletnih straneh družbe Slovenski državni gozdovi d.o.o., in sicer TUKAJ.