Kočevje, 06.07.2020 – Družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o. (SiDG) vse zainteresirane kupce poziva k sodelovanju na letošnji devetintrideseti javni dražbi za prodajo lesa iz državnih gozdov.

 

Družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o., obvešča vso zainteresirano javnost, da na podlagi Pravil družbe Slovenski državni gozdov, d.o.o., o načinu in merilih za prodajo gozdnih lesnih sortimentov, ki jih je dne 27. 7. 2017 sprejela Vlada Republike Slovenije kot skupščina družbe SiDG, ter njihovih sprememb in dopolnitev, objavlja poziv ponudnikom za sodelovanje na Javni dražbi za prodajo lesa iz državnih gozdov.

 

Javna dražba za prodajo GLS bo potekala v ponedeljek, 13.07.2020 s pričetkom ob 10:00 uri, v poslovnih prostorih družbe Slovenski državni gozdovi, d.o.o., na naslovu: Rožna ulica 39, 1330 Kočevje. 

 

Predmet javne dražbe so naslednji gozdno lesni sortimenti (dalje: blago JD):

 

SKLOP 1: Hlodovina ostalih listavcev v skupni izmeri 44,55 m3, ki se nahaja na lokaciji - Prestranek, lega 6 in 15, v PE Postojna - začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS);


SKLOP 2: Ostala oblovina listavcev, les za plošče mehki listavci v skupni izmeri 185,67 m3, ki se nahaja na lokaciji - Hotična, lega 7 v PE Postojna - začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS);


SKLOP 3: Ostala oblovina listavcev, les za plošče trdi listavci v skupni izmeri 77,84 m3, ki se nahaja na lokaciji - Prestranek lega 1 v PE Postojna - začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS);


SKLOP 4: Ostala oblovina iglavcev v skupni izmeri 444,62 m3, ki se nahaja na lokaciji - Hotična, lega 8 v PE Postojna - začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS);


SKLOP 5: Ostala oblovina iglavcev v skupni izmeri 170,96 m3, ki se nahaja na lokaciji - Hotična, lega 9 v PE Postojna - začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS);


SKLOP 6: Ostala oblovina iglavcev v skupni izmeri 43,34 m3, ki se nahaja na lokaciji - Prestranek, lega 2 v PE Postojna - začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS);

 

Razpisna dokumentacija dražbe z vsemi pogoji za sodelovanje na dražbi in informacijami o njej, je objavljena na spletnih straneh družbe Slovenski državni gozdovi d.o.o., in sicer TUKAJ.