Kočevje, 14.10.2020 – Družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o. (SiDG) vse zainteresirane kupce poziva k sodelovanju na letošnji enainosemdeseti javni dražbi za prodajo lesa iz državnih gozdov.

 

Družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o., obvešča vso zainteresirano javnost, da na podlagi Pravil družbe Slovenski državni gozdov, d.o.o., o načinu in merilih za prodajo gozdnih lesnih sortimentov, ki jih je dne 27. 7. 2017 sprejela Vlada Republike Slovenije kot skupščina družbe SiDG, ter njihovih sprememb in dopolnitev, objavlja poziv ponudnikom za sodelovanje na Javni dražbi za prodajo lesa iz državnih gozdov.

 

Javna dražba za prodajo GLS bo potekala v sredo, 21.10.2020 s pričetkom ob 10:00 uri, v poslovnih prostorih družbe Slovenski državni gozdovi, d.o.o., na naslovu: Rožna ulica 39, 1330 Kočevje. 

 

Predmet javne dražbe so naslednji gozdno lesni sortimenti (dalje: blago JD):

 

SKLOP 1: Ostala oblovina listavcev v skupni izmeri 345,38 m3, ki se nahaja na lokaciji - Kidričevo lega 2 v PE Maribor - začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS);


SKLOP 2: Ostala oblovina listavcev v skupni izmeri 76,50 m3, ki se nahaja na lokaciji - Gašper- lega 4 v PE Maribor - začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS);


SKLOP 3: Ostala oblovina listavcev v skupni izmeri 618,06 m3, ki se nahaja na lokaciji - Limbuš lega 4 v PE Maribor - začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS);


SKLOP 4: Ostala oblovina listavcev v skupni izmeri 113,06 m3, ki se nahaja na lokaciji - Gašper- lega 9  v PE Maribor - začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS);


SKLOP 5: Ostala oblovina listavcev v skupni izmeri 301,40 m3, ki se nahaja na lokaciji - Gašper- lega 15  v PE Maribor - začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS);


SKLOP 6: Ostala oblovina listavcev v skupni izmeri 1.418,65 m3, ki se nahaja na lokaciji - Kidričevo lega 7 v PE Maribor - začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS);


SKLOP 7: Ostala oblovina listavcev v skupni izmeri 639,48 m3, ki se nahaja na lokaciji - Limbuš lega 6 v PE Maribor - začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS);

 

 

 

Razpisna dokumentacija dražbe z vsemi pogoji za sodelovanje na dražbi in informacijami o njej, je objavljena na spletnih straneh družbe Slovenski državni gozdovi d.o.o., in sicer TUKAJ.