Kočevje, 16.10.2020 – Družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o. (SiDG) vse zainteresirane kupce poziva k sodelovanju na letošnji dvainosemdeseti javni dražbi za prodajo lesa iz državnih gozdov.

 

Družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o., obvešča vso zainteresirano javnost, da na podlagi Pravil družbe Slovenski državni gozdov, d.o.o., o načinu in merilih za prodajo gozdnih lesnih sortimentov, ki jih je dne 27. 7. 2017 sprejela Vlada Republike Slovenije kot skupščina družbe SiDG, ter njihovih sprememb in dopolnitev, objavlja poziv ponudnikom za sodelovanje na Javni dražbi za prodajo lesa iz državnih gozdov.

 

Javna dražba za prodajo GLS bo potekala v četrtek, 22.10.2020 s pričetkom ob 10:00 uri, v poslovnih prostorih družbe Slovenski državni gozdovi, d.o.o., na naslovu: Rožna ulica 39, 1330 Kočevje. 

 

Predmet javne dražbe so naslednji gozdno lesni sortimenti (dalje: blago JD):

 

SKLOP 1: Ostala oblovina iglavcev v skupni izmeri 176,66 m3, ki se nahaja na lokaciji - Gančani lega 2 v PE Maribor - začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS);

SKLOP 2: Ostala oblovina iglavcev v skupni izmeri 244,17 m3, ki se nahaja na lokaciji - Gančani lega 3 v PE Maribor - začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS);

SKLOP 3: Ostala oblovina listavcev v skupni izmeri 138,71 m3, ki se nahaja na lokaciji - Gančani lega 4 v PE Maribor - začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS);

SKLOP 4: Ostala oblovina iglavcev v skupni izmeri 179,18 m3, ki se nahaja na lokaciji - Gančani lega 5 v PE Maribor - začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS);

SKLOP 5: Ostala oblovina listavcev v skupni izmeri 305,98 m3, ki se nahaja na lokaciji - Gančani lega 7 v PE Maribor - začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS);

SKLOP 6: Ostala oblovina listavci v skupni izmeri 183,39 m3, ki se nahaja na lokaciji - Gančani lega 8 v PE Maribor - začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS);

SKLOP 7: Ostala oblovina iglavcev v skupni izmeri 267,42 m3, ki se nahaja na lokaciji - Gančani lega 9 v PE Maribor - začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS).

 

 

Razpisna dokumentacija dražbe z vsemi pogoji za sodelovanje na dražbi in informacijami o njej, je objavljena na spletnih straneh družbe Slovenski državni gozdovi d.o.o., in sicer TUKAJ.