Kočevje, 02.12.2020 – Družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o. (SiDG) vse zainteresirane kupce poziva k sodelovanju na letošnji triindevetdeseti javni dražbi za prodajo lesa iz državnih gozdov.

 

Družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o., obvešča vso zainteresirano javnost, da na podlagi Pravil družbe Slovenski državni gozdov, d.o.o., o načinu in merilih za prodajo gozdnih lesnih sortimentov, ki jih je dne 27. 7. 2017 sprejela Vlada Republike Slovenije kot skupščina družbe SiDG, ter njihovih sprememb in dopolnitev, objavlja poziv ponudnikom za sodelovanje na Javni dražbi za prodajo lesa iz državnih gozdov.

 

Javna dražba za prodajo GLS bo potekala v torek, 08.12.2020 s pričetkom ob 10:00 uri, v poslovnih prostorih družbe Slovenski državni gozdovi, d.o.o., na naslovu: Rožna ulica 39, 1330 Kočevje. 

 

Predmet javne dražbe so naslednji gozdno lesni sortimenti (dalje: blago JD):

 

SKLOP 1: Ostala oblovina iglavcev v skupni izmeri 38,03 m3, ki se nahaja na lokaciji - Podgrad lega 2 v PE Maribor - začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS);

SKLOP 2: Ostala oblovina listavcev v skupni izmeri 128,39 m3, ki se nahaja na lokaciji - Podgrad lega 3 v PE Maribor - začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS);

SKLOP 3: Ostala oblovina listavcev v skupni izmeri 138,71 m3, ki se nahaja na lokaciji - Gančani lega 4 v PE Maribor - začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS);

SKLOP 4: Ostala oblovina listavcev v skupni izmeri 305,98 m3, ki se nahaja na lokaciji - Gančani lega 7 v PE Maribor - začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS);

SKLOP 5: Ostala oblovina listavcev v skupni izmeri 183,39 m3, ki se nahaja na lokaciji - Gančani lega 8 v PE Maribor - začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS);

SKLOP 6: Ostala oblovina listavcev v skupni izmeri 151,43 m3, ki se nahaja na lokaciji - Prevalje lega 12 v PE Maribor - začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS);

SKLOP 7: Ostala oblovina listavcev v skupni izmeri 119,94 m3, ki se nahaja na lokaciji - Limbuš lega 12 v PE Maribor - začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS);

SKLOP 8: Ostala oblovina listavcev v skupni izmeri 165,74 m3, ki se nahaja na lokaciji - Kidričevo lega 12 v PE Maribor - začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS);

SKLOP 9: Ostala oblovina listavcev v skupni izmeri 180,18 m3, ki se nahaja na lokaciji - Gašper lega 28 v PE Maribor - začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS);

SKLOP 10: Ostala oblovina listavcev v skupni izmeri 190,37 m3, ki se nahaja na lokaciji - Limbuš lega 11 v PE Maribor - začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS);

SKLOP 11: Ostala oblovina listavcev v skupni izmeri 444,50 m3, ki se nahaja na lokaciji - Milinarsko lega 15 v PE Maribor - začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS);

SKLOP 12: Ostala oblovina listavcev v skupni izmeri 60,69 m3, ki se nahaja na lokaciji - Osvald lega 11 v PE Maribor - začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS);

SKLOP 13: Ostala oblovina listavcev v skupni izmeri 345,38 m3, ki se nahaja na lokaciji - Kidričevo lega 2 v PE Maribor - začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS);

SKLOP 14: Ostala oblovina listavcev v skupni izmeri 1.418,65 m3, ki se nahaja na lokaciji - Kidričevo lega 7 v PE Maribor - začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS);

SKLOP 15: Ostala oblovina listavcev v skupni izmeri 618,06 m3, ki se nahaja na lokaciji - Limbuš lega 4 v PE Maribor - začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS);

SKLOP 16: Ostala oblovina listavcev v skupni izmeri 639,48 m3, ki se nahaja na lokaciji - Limbuš lega 6 v PE Maribor - začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS);

 

Razpisna dokumentacija dražbe z vsemi pogoji za sodelovanje na dražbi in informacijami o njej, je objavljena na spletnih straneh družbe Slovenski državni gozdovi d.o.o., in sicer TUKAJ.