Javna zbiranja ponudb za prodajo osnovnih sredstev

 

Naslov Datum objave Rok oddaje Razpisna dokumentacija
       

Zapadla javna zbiranja ponudb najdete v arhivu javnih zbiranj ponudb za prodajo osnovnih sredstev.