Za izvajanje operativnih nalog s področja gozdarstva je družba organizirana teritorialno, tako da pokriva območje celotne Slovenije. Deluje v okviru 4 poslovnih enot:

  • Poslovna enota Kočevje,
  • Poslovna enota Ljubljana (v Trzinu),
  • Poslovna enota Maribor (v Limbušu) in
  • Poslovna enota Postojna.

Te se nadalje delijo na gozdne obrate, glede na razporejenost in velikost kompleksov gozdov, s katerimi družba gospodari. Trenutno je vzpostavljenih 30 gozdnih obratov.