Družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o. (v nadaljevanju: SiDG) ima na voljo nekaj nepremičnin, katere so oziroma bodo predmet prodaje. Ob vsakem oglasu nepremičnine, ki se prodaja, bo določen tudi sam postopek prodaje.

 

  1. ZBIRANJE INTERESA

Zbiranje potencialnega interesa (nezavezujočih ponudb) za posamezno nepremičnino na podlagi objavljenega oglasa je eden od načinov prodaje nepremičnin in se uporablja povsod, kjer ni naveden drugačen postopek prodaje. Zainteresirani kupci lahko izkažete svoj interes za nakup nepremičnine, ne da bili vezani na kakšne roke ali posebne zahteve tako, da izpolnite in pošljete obrazec za zbiranje interesa. Obrazec je dostopen med datotekami teh navodil ter ob posameznih oglasih nepremičnin, na vašo željo pa vam bo posredovan tudi na vaš elektronski naslov.

Izkaz potencialnega interesa (nezavezujoče ponudbe) lahko pošljete po elektronski pošti na   e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. ali po navadni pošti na naslov: Družba SiDG, d.o.o., Rožna ulica 39, 1330 Kočevje. SiDG bo v najkrajšem možnem času obravnaval vsako ponudbo posebej.

 

  1. OSTALE ZAHTEVE

Ponudniki so poleg obrazca za izkaz interesa (oddajo ponudb) lahko pozvani k dopolnitvi ponudbe s preostalimi potrebnimi obrazci, kot jih določa ZPPDFT-2, in ki so prav tako dostopni na spletni strani družbe SiDG.

ZAVEZUJOČE PONUDBE oziroma (e)DRAŽBA

Družba SiDG za prodajo nepremičnin uporablja  javni metodi:

 

  • prodaja na način zbiranja zavezujočih ponudb (ob plačilu varščine) ali
  • elektronska dražba

 

V teh primerih so na spletnem mestu nepremičnine SiDG objavljeni pogoji razpisa ali (elektronske) dražbe (datum za oddajo ponudb ali datum (elektronske) dražbe, višina varščine, cena itd.) ter vse ostale informacije in dokumenti.

 

  1. TRANSPARENTNI PRODAJNI POSTOPKI

Družba SiDG je v vseh svojih prodajnih postopkih transparentna, vse potencialne kupce nepremičnin obravnava enakovredno. Vsakega kupca, ki se zanima za določeno nepremičnino, se vodi skozi prodajni postopek, od ogleda nepremičnine do končne transakcije.

Kontaktna oseba za vsako posamezno nepremičnino je navedena v posameznem oglasu. Postopek prodaje lahko vodi tudi zunanja agencija, s katero je družba SiDG sklenila pogodbo o posredovanju pri prodaji nepremičnin.

 

  1. JAMSTVA IN SPREMEMBE PRODAJNEGA POSTOPKA

Družba SiDG pri prodaji nepremičnin ne jamči za napake in nepremičnine prodaja po načinu »videno-kupljeno«, razen če ni pri posameznem oglasu to navedeno drugače.

Glede oglaševane informativne cene v posameznem oglasu družba SiDG potencialne interesente obvešča, da je cena zgolj informativne narave in se lahko spreminja skladno z gibanjem cen na trgu in povpraševanjem. Izkaz interesa (oddane ponudbe) v postopku prodaje in zbiranja eventualnih nezavezujočih ponudb ne zavezujejo družbe SiDG sprejeti kakršnokoli ponudbo, ne glede na to ali so višje, enake ali nižje od trenutne oglaševane informativne cene, dokler družba SiDG nedvoumno in pisno ne izrazi volje sprejema dane ponudbe.

Družba SiDG si skladno z navedbo v prejšnji alineji pridržuje pravico kadarkoli in brez pojasnila, vendar le do sklenitve pravnega posla, spremeniti načrtovani potek, korake ali druge elemente postopka, prav tako lahko prekine postopek prodaje oz. pogajanj, za kar ne nosi nobene odgovornosti in ponudniki iz tega naslova ne morejo zoper družbe SiDG uveljavljati nikakršnih zahtevkov.

Družbi SiDG je bil pri nakupu nepremičnine, ki je sicer obdavčena z DPN, obračunan 22 % DDV po »dogovoru o obračunu DDV po 45. členu ZDDV-1« (za nakup z namenom opravljanja svoje registrirane dejavnosti), bo tudi nadaljnja prodaja nepremičnine lahko izvedena v sistemu DDV po »dogovoru o obračunu DDV po 45. členu ZDDV-1«. V primeru nakupa nepremičnine z DPN, kjer izbrani ponudnik ali predkupni upravičenec ne bo podal izjave, da kupuje nepremičnino po »dogovoru o obračunu DDV po 45. členu ZDDV-1«, bo izbrani ponudnik ali predkupni upravičenec dolžan družbi SiDG (kot prodajalcu) vrniti strošek iz naslova popravka odbitka vstopnega DDV, ki bi nastal ob realizaciji prodaje izven sistema DDV.

 

  1. DOKUMENTI IN OBRAZCI

 

  1. PRODAJAMO

Poslovna stavba Marof v Kočevju