Informacije javnega značaja v zvezi s člani nadzornega sveta družbe Slovenski državni gozdovi d.o.o. (NS) in komisij NS - 2016

 

Vrsta zastopnika Osebno ime Višina prejemkov in bonitet / Dogovorjena višina mesečnih prejemkov Dogovorjena višina odpravnine Skupna višina neto izplačanih prejemkov v preteklem letu*
Predsednik NS - imenovan za člana NS 4.8.2016 Pavel Brglez 975 €   4.479,46 €
Namestnik predsednika NS - imenovan za člana NS 4.8.2016 Ernest Miheljak 715 €   4.069,41 €
Članica NS - imenovana 4.8.2016 mag. Andreja Košir 650 € (+243,75 € kot predsednica revizijske komisje; +162,50 € kot članica komisije za pregled prodajne politike GLS 2017))   3.667,72 €
Članica NS - imenovana 4.8.2016 mag. Valerija Štiblar 650 € (+243,75 € kot predsednica kadrovske komisje; +162,50 € kot članica revizijske komisije)   3.908,85 €
Član NS - imenovan 4.8.2016 Andrej Janša 650 € (+162,50 € kot član kadrovske komisje)   3.619,71 €
Predstavnik zaposlenih v NS od 17. 10. 2016 Damjan Golovrški 650 € (+162,50 € kot član kadrovske komisje)   2.936,11 €
Predstavnik zaposlenih v NS od 17. 10. 2016 Lovro Bornšek 650 € (+162,50 € kot član komisije za pregled prodajne politike GLS 2017)   3.160,21 €
Predstavnik zaposlenih v NS od 17. 10. 2016 Boris Semenič 650 €   2.911,99 €
Član Revizijske komisije NS Janez Smolič 162,50 €   234,54 €

* Izplačani prejemki se nanašajo na obdobje od imenovanja do 31. 12. 2016

Sejnina za udeležbo na seji NS znaša 200 €, za sodelovanje na korespodenčni seji oziroma za udeležbo na sejah komisij NS pa 160 €.

 

 

Informacije javnega značaja v zvezi s poslovodnim organom družbe Slovenski državni gozdovi d.o.o. - 2016

Vrsta zastopnika Osebno ime Višina prejemkov in bonitet / Dogovorjena višina mesečnih prejemkov Dogovorjena višina odpravnine Skupna višina neto izplačanih prejemkov v preteklem letu**
v.d. poslovodstva družbe:
- nastop dela 30.4.2016,
- potek pogodbe za določen čas 30.4.2017
Miha MARENČE Osnovno plačilo v.d. je določeno v višini 7.370,85 € bruto. *** 1.474,17 € 29.237,33 €
pooblaščenec družbe:
- nastop dela 26.5.2016,
- potek pogodbe za določen čas 3. 3. 2017,
- nastop dela 4. 3. 2017,
- potek pogodbe za določen čas 30.4.2017
Zlatko FICKO Osnovno plačilo pooblaščenca je določeno v višini 6.265,22 € bruto. * 20.943,39 €
pooblaščenec družbe:
- nastop dela 20.5.2016,
- potek pogodbe za določe čas 3. 3. 2017
Borut MEH Osnovno plačilo pooblaščenca je določeno v višini 6.265,22 EUR bruto. ***1.253,04 21.596,27 €
glavni direktor:
- trajanje mandata od 1.5.2017 do 30.4.2022
Zlatko FICKO Osnovno plačilo glavnega direktorja je določeno v višini 7.410,65 € bruto.    
direktor za finance, računovodstvo in kontroling:
- trajanje mandata od 1.5.2017 do 30.4.2022
Dejan KAISERSBERGER Osnovno plačilo direktorja za finance, računovodstvo in kontroling je določeno v višini 6.299,06 € bruto.    

* Družba lahko v.d. poslovodstva oziroma poslovnega pooblaščenca odpokliče v skladu z 268.členom ZGD-1. V tem primeru je v.d. poslovodstva oziroma pooblaščenec upravičen do odpravnine v višini 4 (štiri) kratnika plač pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi.

** Izplačani prejemki se nanašajo na obdobje od nastopa dela do 31. 12. 2016

*** Izplačana odpravnina ob poteku pogodbe o zaposlitvi za določen čas, v skladu z ZDR -1.