V skladu z drugim odstavkom 15. člena Uredbe o koncesiji za izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije SiDG objavlja količino in vrednost gozdnih lesnih sortimentov na kamionski cesti.

 

Leto 2016 (od julija):

  • V juliju 2016 je bila količina gozdnih lesnih sortimentov 398,26 m3, iztržena povprečna cena pa 47,94 EUR/m3.
  • V avgustu 2016 je bila količina gozdnih lesnih sortimentov 298,62 m3, iztržena povprečna cena pa 41,78 EUR/m3.
  • V septembru 2016 je bila količina gozdnih lesnih sortimentov 483,82 m3, iztržena povprečna cena pa 42,97 EUR/m3.
  • V oktobru 2016 je bila količina gozdnih lesnih sortimentov 502,42 m3, iztržena povprečna cena pa 42,97 EUR/m3.
  • V novembru 2016 je bila količina gozdnih lesnih sortimentov 390,13 m3, iztržena povprečna cena pa 51,75 EUR/m3.
  • V decembru 2016 je bila količina gozdnih lesnih sortimentov 1.561,32 m3, iztržena povprečna cena pa 45,01 EUR/m3.