V skladu z drugim odstavkom 15. člena Uredbe o koncesiji za izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije SiDG objavlja količino in vrednost gozdnih lesnih sortimentov na kamionski cesti.

 

Leto 2017:

 • V januarju 2017 je bila količina gozdnih lesnih sortimentov 270,03 m3, iztržena povprečna cena pa 49,94 EUR/m3.
 • V februarju 2017 je bila količina gozdnih lesnih sortimentov 475,99 m3, iztržena povprečna cena pa 47,56 EUR/m3.
 • V marcu 2017 je bila količina gozdnih lesnih sortimentov 420,36 m3, iztržena povprečna cena pa 38,93 EUR/m3.
 • V aprilu 2017 je bila količina gozdnih lesnih sortimentov 369,50 m3, iztržena povprečna cena pa 37,05 EUR/m3.
 • V maju 2017 je bila količina gozdnih lesnih sortimentov 244,70 m3, iztržena povprečna cena pa 41,04 EUR/m3.
 • V juniju 2017 je bila količina gozdnih lesnih sortimentov 313,88 m3, iztržena povprečna cena pa 42,67 EUR/m3.
 • V juliju 2017 je bila količina gozdnih lesnih sortimentov 187,17 m3, iztržena povprečna cena pa 47,47 EUR/m3.
 • V avgustu 2017 je bila količina gozdnih lesnih sortimentov 454,73 m3, iztržena povprečna cena pa 41,61 EUR/m3.
 • V septembru 2017 je bila količina gozdnih lesnih sortimentov 171,63 m3, iztržena povprečna cena pa 44,67 EUR/m3.
 • V oktobru 2017 je bila količina gozdnih lesnih sortimentov 294,83 m3, iztržena povprečna cena pa 40,33 EUR/m3.
 • V novembru 2017 je bila količina gozdnih lesnih sortimentov 158,43 m3, iztržena povprečna cena pa 43,31 EUR/m3.
 • V decembru 2017 je bila količina gozdnih lesnih sortimentov 524,76 m3, iztržena povprečna cena pa 46,81 EUR/m3.