V skladu z drugim odstavkom 15. člena Uredbe o koncesiji za izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije SiDG objavlja količino in vrednost gozdnih lesnih sortimentov na kamionski cesti.

 

Leto 2020: 

  • V januarju, februarju in marcu realizacije z naslova koncesij za izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije ni bilo.
  • V aprilu je bila količina gozdnih lesnih sortimentov 115,2 m3, iztržena povprečna cena pa 43,73 EUR/m3.
  • V maju realizacije z naslova koncesij za izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije ni bilo.
  • V juniju je bila količina gozdnih lesnih sortimentov 150,38 m3, iztržena povprečna cena pa 46,13 EUR/m3.
  • V juliju je bila količina gozdnih lesnih sortimentov 175,77 m3, iztržena povprečna cena pa 44,76 EUR/m3.
  • V avgustu je bila količina gozdnih lesnih sortimentov 263,27 m3, iztržena povprečna cena pa 42,41 EUR/m3.
  • V septembru je bila količina gozdnih lesnih sortimentov 146,65 m3, iztržena povprečna cena pa 47,37 EUR/m3.
  • V oktobru je bila količina gozdnih lesnih sortimentov 642,39 m3, iztržena povprečna cena pa 58,27 EUR/m3.
  • V novembru je bila količina gozdnih lesnih sortimentov 284,72 m3, iztržena povprečna cena pa 52,45 EUR/m3.
  • V decembru je bila količina gozdnih lesnih sortimentov 117,59 m3, iztržena povprečna cena pa 60,88 EUR/m3.