Avstrijski zvezni gozdovi so zgled dobre organiziranosti in učinkovitosti

Besedilo: Miha Zupančič in Suzana Rankov          Foto: arhiv SiDG

 

Podjetje Österreichische Bundesforste AG (Avstrijski zvezni gozdovi d. d.) upravlja z desetino celotne površine Republike Avstrije, 15 odstotkov vseh gozdnih površin in 70 odstotkov  vseh jezer v sosednji državi. Med evropskimi gozdarskimi podjetji, ki upravljajo z državnimi gozdovi, velja za enega najbolj uspešnih in u