Nova Gorica, 15. februar 2019 - Agresivne tujerodne drevesne in grmovne vrste so se močno razširile tudi v primestnem gozdu Panovec pri Novi Gorici, s katerim v imenu države upravlja družba Slovenski državni gozdovi (SiDG). Zato sta Zavod za gozdove Slovenije (ZGS), Krajevna enota Gorica, in SiDG dopoldne organizirala prostovoljno akcijo zatiranja invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst.

 

Poleg uslužbencev ZGS in SiDG so se nam pridružili dijaki 3. letnika Biotehniške šole, smer naravovarstveni tehnik, ki deluje v okviru Šolskega centra Nova Gorica,  in člani Društva univerze za tretje življenjsko obdobje Nova Gorica.

Pri odstranjevanju smo se osredotočili predvsem na štiri lokalno najbolj agresivne invazivne vrste: 

  • navadna  mahonija (Mahonija aqufolium),
  • ozkolistna oljčnica (Eleagnus angustofolia),
  • lovorikovec (Prunus lavrocerasus) in
  • pavlonija (Paulownia sp.).

 

Odstranjevali smo jih na mehanski način, torej s puljenjem, izkopavanjem, rezanjem in obročkanjem. 

Invazivne tujerodne vrste so rastlinske in živalske vrste, ki so bile v naše okolje prinesene od drugod in so s svojo prenamnožitvijo in agresivnostjo postale potencialno škodljive za naše domače vrste. Zato predstavljajo tudi eno največjih groženj biotski raznovrstnosti naših gozdov. 

Namen delovne akcije ni samo odstranjevanje invazivnih rastlinskih vrst, ampak predvsem osveščanje javnosti o njihovi škodljivosti. Če so prisotne v večjem številu, lahko namreč zaradi svoje agresivne rasti predstavljajo veliko oviro pri naravnem pomlajevanju gozdov. 

Z invazivnimi tujerodnimi vrstami v slovenskih gozdovih se že od leta 2016 ukvarja tudi projekt LIFE ARTEMIS, ki ga vodi Gozdarski inštitut Slovenije v sodelovanju z Zavodom RS za varstvo narave, ZGS in Zavodom Symbiosis. V okviru tega projekta je bilo izvedenih več odmevnih akcij odstranjevanja invazivk in osveščanja javnosti o njihovi problematiki. Projekt traja do leta 2020. V okviru projekta je bila pripravljena tudi aplikacija Invazivke, ki služi vnosu na novo odkritih invazivnih vrst in bo predstavljena  tudi udeležencem akcije.