Tekst in foto: Suzana Rankov

 

V okviru spodbujanja socialnih funkcij gozda je SiDG obnovila gozdno pot do izvira mejne reke Sotle. Postavili smo več smerokazov, dve informativni tabli in štiri parkovne klopi z mizami.  S sprehodom do izvira Sotle in ogledom obnovljene gozdne poti, ki smo ga organizirali skupaj z območno enoto Zavoda za gozdove Slovenije in Občino Rogatec, pa  smo  27. maja obeležili tudi Teden gozdov 2019.

»Družba SiDG želi poleg ustvarjanja ustreznega donosa za lastnika, torej državo, tudi vračati nazaj v gozdove in lokalno skupnost. Zato spodbujamo tudi ekološke in socialne funkcije gozda, za katere vsako leto namenjamo več sredstev,« je ob otvoritvi obnovljene gozdne poti povedal Robert Robek, vodja sektorja za gozdarstvo SiDG.

 

Vodja OE Celje Zavoda za gozdove Slovenije Aleksander Ratajc je poudaril, da Sotla kljub temu, da je mejna reka, združuje, tako ljudi ob meji kot tudi različne institucije, ki nam je mar za gozd in naravo. Primer takšnega sodelovanja je bila tudi otvoritev obnovljene gozdne poti.  Spomnil je še na geslo letošnjega tedna gozdov, ki poteka pod geslom »Sodelujmo z gozdom v dobro narave in ljudi.«

 

Tone Lesnik, gozdar in predsednik sekcije Prosilva Slovenija, pa je opozoril na pomen načel sonaravnega, trajnostnega in večnamenskega gospodarjenja z gozdovi, ki velja za enega najbolj pomembnih dosežkov javne gozdarske službe v Sloveniji.  »Imeti gozd ni nekaj samoumevnega. Lani smo vse organizacije, ki smo povezane z gozdom, podpisale kodeks obnašanja v naravi. Prav bi bilo, da ga razširimo med ljudi,« je povedal Lesnik.

 

Pobudo za obnovo gozdne poti do izvira Sotle je dal naš kolega Miroslav Kores skupaj z Dušanom Debenakom iz Zavoda za gozdove Slovenije, vodja KE Rogaška Slatina.

 

 

Nekaj o reki Sotli

Reka Sotla izvira v južnih pobočjih Maclja v treh izvirih, od katerih je orografsko desni na slovensko-hrvaški meji (vas Log pri Rogatcu), ostala dva sta na Hrvaškem. Izvir na slovenski strani je urejen v obliki malega vodnjaka. Dolžina reke Sotle sicer znaša okoli 90 kilometrov, izliva se v reko Savo, skoraj po vsej svoji dolžini pa je mejna reka med Slovenijo in Hrvaško. Do Rogatca ima hudourniški značaj, naprej pa je nižinska reka s široko poplavno ravnino. Sotla je bila stoletja mejna reka med avstrijskim in ogrskim delom habsburškega imperija, vendar za domačine nikoli ni bila pregrada, ki bi ločevala slovensko prebivalstvo na desnem bregu od Zagorcev na hrvaškem bregu reke. Dostop do izvira je mogoč iz več smeri, do njega vodi markirana pot, predlagamo pa, da si izberete pot od parkirišča pri kmetiji Čermožišče ob cesti Žetale-Rogatec, kjer je meja med omenjenima občinama.