Kočevje, 9. februarja 2023 - Družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o., bo v začetku prihodnjega tedna v primestnih gozdovih Kranja, na območju Savskega drevoreda ob pešpoti Kranj-Struževo, pričela z izvedbo sečnje in spravila oslabelega drevja. Potrebno bo vzpostaviti prevoznost dovozne poti ter posekati oslabelo drevje zaradi insektov, jesenovega ožiga in snegoloma, ki je kot takšno nevarno za sprehajalce.

Zaradi povečane nevarnosti sprehajalce obveščamo, da bo pešpot do 17. februarja 2023 popolnoma zaprta, zadrževanje na širšem območju delovišča pa zaradi del smrtno nevarno. Zato vse prosimo, da se v času zapore območja izogibajo. Prosimo za razumevanje.