Kočevje, 13. septembra 2018 – V družbi Slovenski državni gozdovi (SiDG) smo v zaključni fazi sanitarne sečnje gozdov, ki so bili prizadeti v lanskem katastrofalnem vetrolomu. Do današnjega dne nam uspelo posekati 1,009 milijona m3 poškodovanega drevja. To pomeni več kot 88-odstotno realizacijo sanitarnih odločb, ki nam jih je izdal Zavod za gozdove Slovenije (ZGS). Sedaj je na vrsti večletna zahtevna obnova poškodovanih gozdov. Zato 13. oktobra 2018 organiziramo vseslovensko prostovoljno akcijo pogozdovanja. Akcija, ki smo jo poimenovali »Pomladimo gozdove«, bo potekala na šestih lokacijah po Sloveniji.

 

Vetrolom, ki je gozdove prizadel v noči iz 11. na 12. december 2017, je po podatkih iz odločb ZGS poškodoval preko 1,139 milijona m3 državnih gozdov, s katerimi gospodari SiDG. Prvotne ocene poškodovanosti so ob pregledu poškodovanih gozdov narasle, po oceni družbe SiDG pa je bilo poškodovanih preko 1,4 milijona m3. Vetrolom je prizadel okoli 60 % površine državnih gozdov. Najbolj so bili prizadeti gozdovi na Kočevskem, Postojnskem in Koroškem, kjer je bil na nekaterih predelih poškodovan tudi večletni prirast. 

 

Da bi iz gozdov čim prej odstranili poškodovana drevesa, je SiDG v letošnjem letu izvajal samo sanitarno sečnjo, ki jo z odločbami predpisuje ZGS. Izvedba sanitarne sečnje je bila izjemno zahtevna, med drugim zaradi:

  • izredno velikega obsega sanitarne sečnje, ki bo dosegel ali celo presegel z letnim načrtom določen posek v višini 1,2 mio m3,
  • povečane nevarnosti pri delu,
  • kratkih izvedbenih rokov,
  • neugodnih vremenskih razmer na začetku leta, ki so do aprila onemogočale začetek sanacije,
  • pomanjkanja izvajalcev sečnje in spravila (za več kot 200.000 m3 javnih naročil za sečnjo in spravilo smo morali oddajo del ponavljati),
  • zasičenosti trga z gozdnimi lesnimi sortimenti, ki bo predvidoma trajala še nekaj mesecev (ob koncu avgusta je bilo na SiDG skupaj skladiščenih 96.000 m3 gozdnih lesnih sortimentov).

 

Glede na razliko v količinah med prejetimi odločbami za sanitarno sečnjo ZGS in ocenami o obsegu poškodovanosti gozdov SiDG (pri izvajanju sanacije spremljamo realizacijo glede na ocenjene količine iz odločb ZGS), smo se z ZGS že dogovorili, da bomo za izvedbo preostale sanitarne sečnje pridobili dodatne odločbe oziroma uskladili delo po že prejetih odločbah. Sanitarna sečnja se bo še naprej  izvajala prednostno in pričakujemo, da jo bomo v večjem delu zaključili v roku dveh mesecev.

 

Obnova poškodovanih gozdov bo trajala več let. Kot je znano, so gozdove v zadnjih štirih letih prizadele tri naravne ujme: žledolom leta 2014, ki je poškodoval preko 9 milijonov m3 dreves, gradacija podlubnikov je v letih od 2015 do 2017 zahtevala dodatnih 4,5 milijonov m3, lanski vetrolom pa je skupaj poškodoval preko 2,7 milijona m3 dreves.

 

Obnova gozdov bo potrebna na tistih območjih, kjer  je bil obseg sanitarne sečnje  tako velik, da je bistveno spremenil strukturo gozdov. Po zaključku sanacijskih sečenj so ponekod nastale obsežne gole površine, ki jih bo potrebno obnoviti ter z vlaganji v obliki gozdnogojitvenih del sanirati. Eden od poglavitnih ukrepov bo obnova gozdov s sadnjo. Umetna obnova je v takšnih primerih nujna, saj bomo tako hitreje vzpostavili različne funkcije gozda, medtem ko bi naravna obnova  lahko trajala  več desetletij.

 

Da bi povečali ozaveščenost o pomenu gozdov in pogozdovanja po naravnih ujmah, SiDG 13. oktobra 2018 organizira prostovoljno akcijo pogozdovanja, na katero vabimo vse državljane. Potekala bo od 9.00 ure dalje v Kočevju, na Ravniku pri Logatcu, Ribnici na Pohorju, Lovrencu na Pohorju, v Podkraju pod Nanosom in na Trnovem v novogoriški občini. Posadili bomo okoli 10.000 sadik različnih drevesnih vrst.  Pričakujemo, da nas bo sadilo okoli 400 prostovoljcev. 

 

Akcijo  »Pomladimo gozdove«, ki poteka pod strokovnim vodstvom ZGS, sta že podprli Zveza tabornikov Slovenije in Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov. K sodelovanju smo med drugim povabili dijake in študente gozdarstva in lesarstva ter njihove profesorje, Gozdarski inštitut Slovenije in Zvezo ekoloških gibanj Slovenije. 

 

Gozdovi so dediščina vseh, zato poskrbimo, da jih ohranimo za prihodnje rodove v takšni obliki in s takšno vrstno pestrostjo, kot so nam bili zaupani!

 

Več o akciji  si lahko preberete na spletni strani www.sidg.si, kjer podatke  sproti dopolnjujemo, in na naši Facebook strani ter Instagram profilu.  Na spletni strani SiDG zbiramo tudi prijave prostovoljcev.